Pomiń menu

Debata w Przemyślu – 30 września

W dniu 30 września (środa) odbędzie się w Przemyślu debata na temat :
Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w Przemyślu. 
Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele władz samorządowych Przemyśla oraz organizacji pozarządowych. 
Debatę poprzedziliśmy przeprowadzeniem ankiety na w/w temat wśród organizacji pozarządowych działających w Przemyślu

Jako dyskutanci panelowi wystąpią:

Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
Rafał Olszek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Przemyśla
Zdzisław Budzyński – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Leokadia Drzewińska – Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii “Amazonki”
Andrzej Juszczyk – Towarzystwo Ulepszania Miasta
Marian Kołodziej – Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Spotkanie poprowadzi Andrzej Orzechowski.
 

Towarzystwo Ulepszania Miasta