Pomiń menu

Konsultacje w Ziębicach

W pierwszej połowie września Towarzystwo Przyjaciół Ziębic Ducatus przeprowadziło wśród mieszkańców Ziębic konsultacje dotyczące najpilniejszych spraw, którymi samorząd miejski powinien zająć się w nadchodzącym roku budżetowym. Zarząd Towarzystwa po przeanalizowaniu wyników konsultacji wybrał kilka istotnych spraw zgłoszonych przez mieszkańców i w formie wniosku do budżetu Gminy Ziębice na 2010 r. złożył odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim. We wniosku uwzględniono te postulaty mieszkańców Ziębic, które zgłaszano najczęściej, a jednocześnie te, które nie będa powodowały nadmiernego obciażenia gminnego budżetu w 2010 r. Czekamy na reakcję władz samorządowych na nasz wniosek. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic