Pomiń menu

Gmina Michałów – konkurs dla mieszkańców

 W ramach akcji "Masz głos Masz wybór" Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Górnym organizuje akcję, która ma zaangażować mieszkańców Gminy Michałów do zainteresowania się sprawami gminy. Został ogłoszony konkurs plastyczny "Tak wygląda moja Gmina" oraz konkurs na najciekawszą pracę pisemną pod hasłem "Moja Gmina za 5 lat". Obydwa konkursy skierowane są do mieszkańców gminy Michałów zarówno osób dorosłych jak i młodzieży. Konkurs pozwoli stworzyć obraz gminy widziany oczami zwykłych mieszkańców nie związanych bezpośrednio z działaniem samorządu. Dzięki tym działaniom młodzież będzie mogła wyrazić swoje oczekiwania i swoje obawy związane z życiem w naszej gminie. Konkurs trwa do 13 października 2009r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Górnym