Pomiń menu

Debata w Przemyślu

 30 września odbyła się w Przemyślu debata na temat:

Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi 

W debacie udział wzięli przedstawiciele władz Przemyśla /Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej w Przemyslu/ oraz organizacji pozarządowych. W ramach dyskusji podzielono współpracę na dwie kategorie:

-współpraca organizacyjno – techniczna, opieka nad stowarzyszeniami
-współpraca w działaniu
 

Wszyscy jednogłośnie ocenili bardzo pozytywnie role władz samorządowych jako opiekuna stowarzyszeń. W przypadku współpracy w działaniu uwag krytycznych było duzo więcej. Po ponad dwugodzinnej dyskusji postawiono następujące wnioski:

– urzędnicy nie są otwaci na oddolne inicjatywy, sugestia szkoleń w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniami 
– brakuje centrum organizacji pozarządowych 
– brakuje niezależnego stanowiska w UM – osoby koordynującej losy oddolnych inicjatyw, mającej większy wpływ na działania urzędników różnych wydziałów i spółek miejskich 
– deklaracja utworzenia banku pomysłów na stronie UM
– postanowienie dążenia do sytuacji, kiedy stowarzyszenia będą zapraszane do prac komisji problemowych
– podkreślenie wagi odradzającej się Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych i październikowych wyborów do jej prezydium

 

Towarzystwo Ulepszania Miasta