Pomiń menu

Kielce: Młodzieżowa Rada Miasta coraz bliżej.

 Trwają działania kieleckiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci“ zmierzające do powołania w naszym mieście Młodzieżowej Rady Miasta – organu, który pozwalałby młodym ludziom zabrać głos w sprawach dla nich najważniejszych.

Projekt trafił już do trzech komisji Rady Miejskiej, które w najbliższym czasie będą go rozpatrywać. Zbliża się więc moment, na który wszyscy czekamy: głosowanie miejskich radnych nad projektem oraz, miejmy nadzieję, ostateczne powołanie Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.

Chcąc poznać opinie dotyczące projektu, zarówno te ze strony władz miasta, jak i młodzieży której projekt dotyczy, planujemy zorganizować debatę osób zainteresowanych pomysłem powołania Młodzieżowej Rady. Będzie to okazja do wymiany poglądów, a za razem rodzaj podsumowania działań Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci“ dotyczących Młodzieżowej Rady Miasta, a realizowanych w ramach programu „Masz Głos Masz Wybór“.

Debata odbędzie się 26 listopada 2009 o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kielce (Sala posiedzeń Rady Miejskiej, I piętro). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Przypomnijmy, że w maju 2009 odbyła się w ramach „Masz Głos Masz Wybór“ konferencja „Młodzieżowa Rada Miasta – za i przeciw“, która cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży i przedstawicieli władz miasta. Padły też wtedy ważne deklaracje, mówiące o poparciu choćby ze strony Wiceprezydenta Miasta Kielce, pana Andrzeja Syguta, czy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach, pana Jacka Wołowca.

Miejmy nadzieję, że możliwie najszybciej będziemy mogli poinformować o ostatecznym powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, które będzie sukcesem nie tylko naszego Stowarzyszenia jako autorów projektu, ale całego miasta, do rozwoju którego projekt ten ma się przyczynić.

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci