Pomiń menu

Postomino: z czekoladą w dorosłość


Otrzymanie pierwszego dowodu osobistego to jedna z ważniejszych chwil w naszym życiu. Wraz z otrzymaniem niewielkiego kartonika wkraczamy w świat dorosłości, w świat nowych praw i nowych obowiązków.

Prezes stowarzyszenia „Razem lepiej” z Pieńkowa Teresa Rysztak, wspólnie z wójtem gminy Januszem Bojkowski oraz z-cą kierownika USA Barbarą Nadolską opracowała scenariusz uroczystości wręczenia dowodów osobistych młodym osiemnastolatkom.

– Zazwyczaj młodzi ludzie spieszą się – mówi B. Nadolska – kiedy proszę, a by chwilkę poczekali. Zapraszam wówczas kogoś z władz, aby wręczyli młodzieży piękną teczkę z miłym listem i czekoladą, która ma osłodzić rozstanie z beztroskim okresem nastolatków.

– Z wielką przyjemnością wręczam młodym ludziom ten symboliczny prezent od samorządu – mówi Janusz Bojkowski. Nie zawsze pozwalają mi na to obowiązki i wówczas w moim imieniu wręcza albo wicewójt Adam Drapała, albo  sekretarz Marzanna Kołodziej.

Młodzi ludzie są zdziwieni, mile zaskoczeni: – O czekolada, ale fajnie. Dziękuję. To najczęstsza reakcja osiemnastolatków.

List, który otrzymują młodzi ludzie, jest miłą pamiątką faktu nabycia pełnych praw obywatelskich. Taką formę zaproponowała Teresa Rysztak w ramach prowadzonej przez stowarzyszenie akcji „Masz głos/Masz wybór”.

Prezentujemy poniżej treść tego listu, bo w obliczu zbliżających się nieuchronnnie nowych wyborów samorządowych, nabiera on głębszego znaczenia .

(ryt.)

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko