Pomiń menu

Działania angażujące mieszkańców oraz debata podsumowująca w Gminie Michałów.

 

 W ramach akcji "Masz głos Masz wybór" Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Górnym zorganizowała akcję, która zaangażowała mieszkańców Gminy Michałów do zainteresowania się sprawami gminy. Został ogłoszony konkurs plastyczny "Tak wygląda moja Gmina" oraz konkurs na najciekawszą pracę pisemną pod hasłem "Moja Gmina za 5lat".

Obydwa konkursy skierowane były do mieszkańców gminy Michałów zarówno osób dorosłych jak dzieci i młodzieży. Konkurs pozwolił stworzyć obraz gminy widziany oczami zwykłych mieszkańców nie związanych bezpośrednio z działaniem samorządu.

Na konkurs plastyczny "Tak wygląda moja Gmina” zgłoszono 4 prace.

3 prace zostały wyróżnione : Wiktoria Morton, Natalia Majcher, Wiktoria Cichońska
I miejsce zdobyła praca przygotowana przez Wiktorię i Karolinę Krzysztofik.

Na konkurs pisemny " Moja Gmina za 5 lat” zgłoszono 3 prace.
Pani Zofia Koziara i Konrad Michno dostali wyróżnienie
I miejsce zdobyła praca Olgi Maj.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały zaangażować się i zgłosić do konkursu. Wręczenie drobnych upominków dla uczestników konkursu odbyło się 18 października 2009r podczas Konkursu Sołectw Gminy Michałów.
 
DEBATA PODSUMOWUJĄCA
3 listopada 2009r OSP TUR GÓRNY zorganizowało debatę podsumowującą na temat problemów borykających Gminę Michałów.
W debacie wzięło udział ponad  20 osób w tym radni, sołtysi, przedstawiciele OSP, mieszkańcy gminy oraz wójt gminy oraz z-ca wójta i skarbnik  gminy.
Zostały poruszane tematy dotyczące kierunków rozwoju gminy oraz bezpieczeństwa  w gminie w tym jakość dróg. Mieszkańcy pytali władze gminne o  zaawansowanie inwestycji gminnych w tym budowę wodociągu i kanalizacji. Poruszony został temat rewitalizacji w przyszłych latach oraz dostępu do Internetu na terenie całej gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Górnym