Pomiń menu

Zaproszenie na spotkanie w Radzyminie

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” serdecznie zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin na spotkanie, w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, która odbędzie się 29 listopada 2009r. o godz. 16:00 (niedziela) w sali konferencyjnej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy Al. Jana Pawła II 20 w Radzyminie.

Na spotkanie zostali również zaproszeni nasi lokalni samorządowcy.

Podczas spotkania, wspólnie podsumujemy mijający rok w Gminie, co udało się zrealizować a co jeszcze wymaga poprawy, zbadamy na jakim etapie działań są problemy wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2009 r.

Problemy, które wybrali mieszkańcy podczas majowego spotkania, dotyczyły:

Dostosowania budynków instytucji publicznej i infrastruktury miejskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z dziećmi – „Radzymin bez barier”
Wykorzystywania środków unijnych (zewnętrznych) przez Gminę.

Mamy nadzieję, że spotkanie to przysłuży się do zwiększenia partycypacji, udziału i zaangażowania mieszkańców w życie Gminy i funkcjonowanie samorządu (budowa społeczeństwa obywatelskiego). Pozwoli zintegrować się władzy samorządowej z jej mieszkańcami poprzez szczerą rozmowę na temat wizji i strategii rozwoju MiG Radzymin oraz możliwość zgłoszenia swoich lokalnych problemów.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Dobrzyniecki
koordynator projektu

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"