Pomiń menu

Krzeszowice – przygotowania do debaty.

 Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście debata z udziałem mieszkańców, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i ekspertów, koncentrująca się wokół jednego ze zdiagnozowanych przez nas w ankiecie problemów wskazanych przez mieszkańców jako te, które powodują największe uciążliwości w codziennym życiu. 

19 listopada odbyło się w siedzibie burmistrza spotkanie reprezentantów Zarządu Stowarzyszenia RYNEK z p. Janem Berezą – odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami pozarządowymi w naszej Gminie.

Na spotkaniu doszło do wstępnych ustaleń, natomiast w tym tygodniu sprecyzujemy datę debaty, oraz uszczegółowimy tematykę, o czym będziemy na bieżąco  informować. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności

i Demokracji Lokalnej RYNEK w Krzeszowicach

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności i Demokracji Lokalnej "Rynek" w Krzeszowicach