Pomiń menu

Dębica: spotkanie podsumowujace z Burmistrzem Miasta

 

W dniu 24 listopada 2009 r. o godz.17-ej w świetlicy Nadleśnictwa Dębica odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Pana Pawła Wolickiego z mieszkańcami. Podczas spotkania przedstawiona została informacja o realizacji zadań ujętych w Deklaracji Burmistrza Miasta m.in. dot. budowy chodnika przy ul. Rzeszowskiej od Supermarketu „Kaufland „ do granic miasta. Rozpoczęta została budowa ronda na ul. Rzeszowskiej, a następnie będzie budowany chodnik. Na spotkaniu Maria Mazur z Dębickiej Grupy Obywatelskiej przekazała Burmistrzowi Miasta zebrane podpisy 309 osób, które uważają, że budowa w/w chodnika jest inwestycja niezbędną ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców , ruchu drogowego, a także z uwagi na estetykę miasta.

Na spotkanie w świetlicy przygotowano wystawę prac nadesłanych na wakacyjny konkurs fotograficzny „Wspaniała Dębica”, a ponadto burmistrzowi i radnym wręczono albumy z tymi zdjęciami. Uczestnicy konkursu fotografowali miejsca, które trzeba zmienić lub zlikwidować, żeby poprawić wygląd miasta.

Większość zadań ujętych w deklaracji podpisanej przez burmistrza została zrealizowana, a część jest w realizacji.

Podczas spotkania mieszkańcy zwrócili uwagę na kolejne problemy wymagające rozwiązania m.in. ustawienie kosza na popiół na osiedlu Rzeszowska-Wschód, naprawę drogi i oświetlenie ul. Łąkowej, poszerzenie przepustu wody na ul. Sandomierskiej.

Odbyła się także konsultacja projektu budżetu miasta na 2010 rok, w którym znalazły się fundusze na budowę placu zabaw koło Nadleśnictwa, zgodnie z ustaleniami podczas spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 27 maja 2009 r.

Maria Mazur Debicka Grupa Obywatelska

SLLGO-Dębicka Grupa Obywatelska