Pomiń menu

Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Kluczborka Deklaracji Burmistrza

Po debacie z Burmistrzem (12 maj 2009 r.), naszą uwagę skupiło rozpropagowanie wśród mieszkańców Kluczborka Deklaracji Burmistrza z zadaniami przeznaczonymi do realizacji w roku 2009.
Deklaracja w formie ulotki była rozdawana:

  • w plenerowych punktach konsultacyjnych tworzonych podczas imprez:
    • organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, takich jak: np.: Różowe Poniedziałki (maj 2009), Kluczborskie Kasztanki (wrzesień 2009), wystawy prac artystycznych np. „Kluczbork w kwiatach” (maj – lipiec 2009), IV Forum Kobiet (październik 2009),
    • współorganizowanych przez Burmistrza, Starostę, Urząd Marszałkowski w Opolu i inne organizacje i instytucje, takich jak: Majówka Stowarzyszeń  (maj 2009), Jarmark Ziemi Kluczborskiej (lipiec 2009), I Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych (wrzesień 2009), Gminne Dożynki w Borkowicach (wrzesień 2009),
  • w siedzibie Stowarzyszenia w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 17:00.

W okresie maj – październik 2009 r. były gromadzone materiały dokumentujące postęp prac Samorządu Terytorialnego i instytucji odpowiedzialnych za poprawę estetyki parku i całego miasta.

Materiały te są w formie zdjęć, notatek ze spotkań z mieszkańcami oraz wyników ankiety – sondażu dotyczącego realizacji zadań w Deklaracji Burmistrza. Wyniki tego sondażu będą przedstawione na podsumowującej debacie z Burmistrzem.
 
Koordynatorki:
Dobromiła Szymaniak i Ewa Zgadzaj – Martyniuk
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf"

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom – Mammograf