Pomiń menu

Działania angażujące mieszkańców do aktywnego wpływania na poczynania lokalnego Samorządu

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf" w okresie od maja do października 2009 r. organizowało działania angażujące mieszkańców do aktywnego wpływania na poczynania Samorządu, w tym także w celu poprawy estetyki parku i całego miasta. Jednym z takich działań realizowanym w okresie 21. 09 – 19. 10. 2009 r. było utworzenie kawiarenki obywatelskiej w Rynku, w której spotykali się mieszkańcy z przedstawicielami lokalnej władzy między innymi: Burmistrzem, Wiceburmistrzem, Starostą, a także z Posłem na Sejm, Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Podczas tych spotkań można było wymienić swoje spostrzeżenia na wszystkie kluczborskie sprawy, zwrócić uwagę na problemy i niedociągnięcia, z którymi borykamy się na co dzień. Wtedy również była przekazywana informacja o opracowanym w Gminie Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym, który umieszczony jest na jej stronie internetowej.
 
Innym przykładem działań, w ramach poprawy estetyki miasta, była „Akcja Szafirki"  polegająca na wysadzeniu, w dniu 09. 11. 2009 r. przez grupę kobiet – wolontariuszek kwiatkami (100 szafirek) Alei Różowej, nad którą Stowarzyszenie objęło patronat.
 
Koordynatorki:
Dobromiła Szymaniak i Ewa Zgadzaj – Martyniuk
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf"

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom – Mammograf