Pomiń menu

Podsumowująca debata z Burmistrzem Kluczborka – 8 grudnia 2009

 
Już została zaplanowana podsumowująca Debata mieszkańców z Burmistrzem. Zaproszenie skierowane do mieszkańców zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zapraszamy Mieszkańców na debatę publiczną

Zarząd Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” kontynuuje w 2009 roku zadania ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” prowadząc działania na rzecz:

  • rozszerzenia dyskursu o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązania,
  • budowania dialogu pomiędzy lokalną władzą samorządową a mieszkańcami Kluczborka
  • wzmacniania poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy naszej Gminy.

W maju 2009 roku Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar podpisał DEKLARACJĘ czyli pisemne zobowiązanie do konkretnych działań na rzecz poprawy estetyki parku i miasta. Teraz chcemy sprawdzić, które z deklarowanych zadań w tym temacie zrealizowano.

Otwarte spotkanie Mieszkańców z Burmistrzem Kluczborka odbędzie się 8 grudnia 2009 r. o godz. 17 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kluczborku ulica Katowicka 1.

Zaproszenie na Debatę kierujemy do wszystkich Mieszkańców, którym na sercu leży piękno naszego Miasta.

Koordynatorki: Dobromiła Szymaniak i Ewa Zgadzaj – Martyniuk

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom – Mammograf”

Więcej informacji:

www.maszglos.pl

 

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom – Mammograf