Pomiń menu

Kielce: akcja "Masz głos, masz wybór" podsumowana debatą młodzieży

30 listopada 2009r. członkowie Stowarzyszenia Młodzi Demokraci ponownie spotkali się z kielecką młodzieżą, aby zachęcić ich do powołania w Kielcach Młodzieżowej Rady Miejskiej. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, uczestniczyli iej przedstawiciele władz: zastępcy Prezydenta Miasta Kielce, Czesław Gruszewski oraz Tadeusz Sayor, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń, świętokrzyski wicekurator oświaty Lucjan Pietrzczyk oraz kieleccy radni: Katarzyna ZapałaMariusz Goraj i Jarosław Machnicki. Młodzież reprezentowali uczniowie 14 kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele wielu środowisk młodzieżowych.

Pierwszą część debaty stanowiły wypowiedzi zaproszonych gości, którzy przedstawiali swoje opinie na temat pomysłu Młodzieżowej Rady Miasta oraz szans jego realizacji w Kielcach. W drugiej części odbyła się debata, w której glos zabrali nauczyciele, uczniowie mówiąc o plusach i minusach samego projektu, a także pytając autorów projektu  gości o kwestie związane z inicjatywą.

Specjalnymi gośćmi spotkania byli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej  Wodzisławia Śląskiego. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi historii Młodzieżowej Rady oraz jej obecnej działalności. Młodzi radni zachęcali kielecką młodzież do podjęcia kroków wspierających oraz późniejsze aktywne uczestnictwo w projekcie.

Spotkanie było ważnym elementem zmierzającym do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz podsumowaniem działań Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w tym zakresie. Projekt realizowany jest w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór”. Przypomnijmy, że w maju odbyło się już podobne spotkanie, które także cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony władzy, jak i młodzieży.

 

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci