Pomiń menu

Debata o ważnych problemach Pieńkówka

             W postomińskiej sali konferencyjnej – 3 grudnia – odbyła się debata na temat problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Pieńkówka i Pieńkowa. Inicjatorem spotkania przedstawicieli władz samorządowych z mieszkańcami tych wiosek było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej” w Pieńkowie, które w ramach projektu „Masz głos/Masz wybór” monitoruje już drugi rok działania samorządu na rzecz poprawy dialogu obywatelskiego.












            Na spotkanie przybył Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino oraz dość liczna grupa mieszkańców w/w wiosek. Debatę otworzyła Teresa Rysztak, która całość przygotowała i prowadziła.

            Kłopoty Pieńkówka naświetliła radna Danuta Kujawa. Najważniejsza sprawa dla mieszkańców tej wioski to przede wszystkim naprawa drogi, która przebiega przez ich miejsce zamieszkania i łączy ich z Pieńkowem. Jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ dziury w polnej drodze uniemożliwiają dojazd chociażby samochodów dostawczych z towarem do sklepu, który powstał ostatnio w Pieńkówku. Radna zwróciła też uwagę na brak oświetlenia we wsi, a jest to chyba jedyna nieoświetlona wioska w gminie.

            Bardzo ważnym dla mieszkańców byłby fakt, gdyby widzieli, że zabiegi czynione przez ich przedstawicieli (radne, sołtys, rada sołecka) znajdują odbicie chociażby w planowanym budżecie gminy.

            Wójt z głęboką troską i pełnym zrozumieniem wsłuchiwał się w głosy swoich wyborców. W odpowiedzi zapewnił, że naprawa drogi będzie czyniona na bieżąco, natomiast – rzecz ważniejsza – trwają rozmowy i prace przygotowawcze, aby droga ta była zrobiona porządnie i profesjonalnie. Sprawa rozstrzygnie się do 20 stycznia 2010 r. Być może będzie nieco zmieniona trasa – tzw. droga koło dębów.

            Również problem oświetlenia – w/g zapewnień pana wójta – powinien zakończyć się sukcesem, ponieważ 5 słupów już faktycznie istnieje, a na szósty jest już lokalny sponsor, więc pozostają do spełnienia procedury formalne.

            Mieszkańcy Pieńkówka mają jeszcze jeden ważny problem – brak wody i kanalizacji, ale to już sprawa przyszłości; taka nitka wodociągowa będzie prowadzona ze Staniewic przez Tyń do Pieńkówka, ale tu trzeba uzbroić się w cierpliwość.

            Przedstawiciele Pieńkowa również widzą i nie są obojętni na to, co jest im potrzebne do egzystencji. -Poważnym problemem jest u nas brak miejsca, gdzie mogłaby spotkać się młodzież, dzieci, czy też aktywnie działający Klub Seniora – wypowiedziała się Marianna Zdrzeniecka. Stara świetlica wiejska nadaje się właściwie do wyburzenia, a my spotykamy się pod chmurką lub w sali konferencyjnej. To nie jest dobre miejsce do lokalnych działań. Może warto pozyskać z unijnych dotacji środki na budowę wiejskiej sali.

            Zebrani prosili też wójta, aby w trosce o bezpieczeństwo wystąpił o zakwalifikowanie uliczki w Pieńkowie do dróg osiedlowych, co będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia prędkości, poruszających się tam pojazdów. Poruszony został też problem kapliczki cmentarnej, która kiedyś została wybudowana czynem społecznym – jako pierwsza w gminie – a teraz jest już zbyt mała.

            Wójt Janusz Bojkowski notował skrzętnie wszelkie uwagi.

– Niektóre sprawy są możliwe do realizacji, a na niektóre trzeba poczekać. Budżet gminy jest ograniczony, pewnie na wszystko i dla wszystkich nie starczy. Ważne jednak jest, abyśmy wspólnie próbowali rozwiązywać lokalne problemy.

            Na zakończenie debaty, która wniosła trochę optymizmu do mieszkańców Pieńkówka, wójt wyraził słowa uznania dla działań stowarzyszenia. Zachęcał do dalszych spotkań i inicjatyw.

– W przyszłym roku – kończył swe wystąpienie wójt – wypracowane zostaną nowe formy współpracy z organizacja pozarządowymi, które pozwolą na kontynuację dobrych praktyk.

            Prowadząca debatę – Teresa Rysztak podziękowała wszystkim za aktywny udział w debacie.

PS. Pozytywnym efektem debaty jest już naprawiana droga do Pieńkówka.

Teresa Rysztak

 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko