Pomiń menu

Debata w Krzeszowicach

 W piątek 18 grudnia 2009r. o godz. 17.30 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbędzie się debata nt.

GOSPODARKA ODPADAMI – WYZWANIE DLA WSZYSTKICH.

Temat debaty jest wynikiem diagnozowania najważniejszych problemów w naszej gminie przeprowadzonego  przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności i Demokracji Lokalnej RYNEK w Krzeszowicach. 

W debacie weźmie udział  m.in. pan burmistrz Czesław Bartl.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

                                Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności

i Demokracji Lokalnej RYNEK  w Krzeszowicach           

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności i Demokracji Lokalnej "Rynek" w Krzeszowicach