Pomiń menu

Zakończenie akcji w Zielonej Górze

„Szkoła jest jak lustro.  Jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w państwie. By budować społeczeństwo obywatelskie należy umożliwić młodzieży wprowadzanie zmian na początek w szkole. Czy samorząd szkolny w Polsce istnieje?”

To hasło towarzyszyło nam od początku trwania akcji na terenie Zielonej Góry. W ramach tegorocznej edycji odbyły się:

– warsztaty dotyczące samorządności w szkole

– warsztaty przygotowujące do prowadzenia kampanii wyborczych do samorządu szkolnego

– indywidualne konsultacje dla członków szkolnych samorządów

– konkurs na najlepszy materiał promujący szkolną samorządność – nagrodą było m.in. przygotowanie materiałów przez grafika oraz ich druk.

– utworzenie forum internetowego dla szkolnych samorządowców oraz aktywnie działającej młodzieży szkolnej

– nawiązanie współpracy z fundacją Civis Polonus z Warszawy- zorganizowanie spotkania w Zielonej Górze oraz krótkie szkolenie z zakresu tworzenia Młodzieżowej Rady Miasta

– Nawiązanie współpracy z Radą Miasta Zielona Góra- wspólne podjęcie decyzji o reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta

Dnia 04.12.2009 w Sali Sesyjnej zielonogórskiego ratusza odbyło się spotkanie podsumowujące akcję na terenie Zielonej Góry. Celem spotkania było zaprezentowanie dotychczas podejmowanych działań, a także poddanie dyskusji tematu „Czy w Zielonej Górze może istnieć Młodzieżowa Rada Miasta?”

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół,  organizacji pozarządowych, pedagodzy oraz opiekunowie szkolnych samorządów. Tym razem udało nam się gościć przedstawicieli Rady Miasta Zielona Góra: pan Andrzej Maciejewski oraz pani Jolanta Danielak. Dzięki ich obecności udało się poruszyć kwestię reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta w Zielonej Górze.

Koniec akcji dał początek nowym przedsięwzięciom.

 

Bank Żywności w Zielonej Górze