Pomiń menu

Podsumowanie roku 2009 w Gminie Radzymin

Realizacja IV zadania (debata podsumowująca)

1. Dane:

  • temat, termin i miejsce spotkania: „Podsumowanie roku 2009 w Gminie” 29 listopada 2009 r godz. 16.00, salka konferencyjna Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
  • liczba i charakterystyka uczestników (np. przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy, młodzież licealna) W spotkaniu wzięło udział ok 25 – 30 osób. W przeciwieństwie do debaty majowej, liczną reprezentację stanowili przedstawiciele samorządu lokalnego. W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział: wiceburmistrz Andrzej Siarna, przewodniczący Rady MiG Radzymin, Cezary Wnuk, wiceprzewodniczący Rady Paweł Dabrowski, radni: Bożena Pakuła, Marek Brodziak, Zbigniew Jabłoński. Obecni byli również kierownicy dwóch referatów urzędu miasta. W spotkaniu brał również udział członek ZR PCK i HDK PCK w Radzyminie.

jakie media informowały o działaniu:Relacja z debaty ukazała się w prasie lokalnej Kurier W.

2. Opis wydarzenia i efektów (dyskutowane zagadnienia, osiągnięcia, trudności, zmiany w stosunku do planów, wnioski na przyszłość)

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszenie lokalni samorządowcy, z Burmistrzem na czele. Mieszkańcy o debacie byli informowani za pośrednictwem prasy lokalnej, plakatów, banera oraz na forach i stronach internetowych. Uczestnictwo Burmistrza nie zostało oficjalnie potwierdzone, dlatego z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt pojawienia się licznej reprezentacji samorządowców na spotkaniu. Rozczarowaniem dla organizatorów była niska (najniższa ze wszystkich lat) frekwencja mieszkańców.

Podczas spotkania, w wersji prezentacji multimedialnej, zostały zrelacjonowane działania w roku 2009 w ramach akcji MGMW. Mieszkańcy i samorządowcy przypomnieli sobie problematykę poruszaną podczas majowego spotkania oraz zostali zapoznani z chronologią działań SRF w mijającym roku.

Po krótkim wstępie, obecny na sali Wiceburmistrz, odniósł się do wyłonionych problemów i podsumował działania Urzędu w realizacji zgłoszonych zadań. Następnie mieszkańcy przystąpili do zadawania pytań. Dyskusja w dużej mierze toczyła się wokół zdiagnozowanych problemów, niekiedy wykraczała poza program spotkania i dotyczyła nowych spraw.

Spotkanie zakończyło się krótkim przypomnieniem deklaracji Burmistrza z roku 2007 i zadań jakich się podjął do realizacji w czasie swojej 4 – letniej kadencji. Mieszkańcy mogli usłyszeć na jakim etapie realizacji są wybrane problemy lokalne.

Żegnając i dziękując przybyłym na spotkanie, organizator przedstawił plany SRF na kolejny rok oraz zaprosił do uczestnictwa w akcji MGMW w roku wyborczym, 2010.

 

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"