Pomiń menu

Podsumowanie akcji w Krzeszowicach DEBATA – "GOSPODARKA ODPADAMI- WYZWANIE DLA WSZYSTKICH"

 

Debata podsumowująca akcję Masz głos masz wybór w gminie Krzeszowice, zgromadziła ponad 40 osób – władze samorządowe w osobach pana burmistrza Czesława Bartla, pani wiceburmistrz Jolanty Tryczyńskiej – Celarek, pana wiceburmistrza Andrzeja Żbika, radnych: pana Ryszarda Niemczyka i Witolda Kulczyckiego, pani inż. Marii Adamowicz z Wydziału Ochrony Środowiska, pani dyrektor ZABK, przedstawicieli spółek Usługi Komunalne , Wodociągi i Kanalizacja, Straży Miejskiej, przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego, przewodniczących zarządów osiedli, nauczycieli pracujących w LO w Krzeszowicach, Zespole Szkół w Zalasiu i Nowej Górze, a przede wszystkim zainteresowanych problematyką debaty mieszkańców.

Debata potwierdziła, że problem odpadów w naszej gminie jest ważny dla mieszkańców. Jej uczestnicy prezentowali wysoki poziom merytoryczny i kulturę dyskusji, a przede wszystkim świadomość, że powinniśmy wspólnie pracować nad rozwiązaniem problemu. Padło wiele ciekawych propozycji, które według zebranych mogą poprawić stan świadomości mieszkańców, oraz usprawnić gospodarkę odpadami w naszym najbliższym otoczeniu.

Oto niektóre z nich:

  • propozycja instalowania monitoringu w miejscach zidentyfikowanych jako „dzikie wysypiska” – rozwiązanie zastosowane w gminach województwa lubuskiego (pan Marek Władyka – Polski Klub Ekologiczny)
  • konkurs czystości w całej gminie – fotografie pozytywnych i negatywnych przykładów na tablicach ogłoszeń
  • kontrola rachunków za wywóz śmieci i bezwzględne karanie w przypadku ich braku
  • uruchomienie środków na wywóz odpadów gabarytowych – akcja „wystawka” na wsiach i osiedlach
  • edukacja mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych z naciskiem na edukację dorosłych (ulotki, plakaty, debaty); dodatkowe godziny w szkołach, przeznaczone na edukację ekologiczną,
  • popularyzacja segregacji śmieci,
  • zastanowienie się nad wprowadzeniem „podatku śmieciowego”
  • zwiększenie zakresu uprawnień Straży Miejskiej (kontrola pieców c.o. w przypadku podejrzenia spalania odpadów), – stworzenie skutecznego mechanizmu kontrolowania i karania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) osób spalających śmieci. Zgłaszający nie powinien być obciążany czasowo ani proceduralnie (świadczenie w sądzie). Zgłoszenie powinno zostać „załatwione” przez powołane do tego organy (policja, straż miejska).(Pan Maciej Stępowski)

Propozycje te prześlemy odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami w gminie Krzeszowice, a sami przystąpimy do realizacji projektu edukacyjnego z zakresu ekologii. Uczestnicy debaty zadeklarowali swoje zainteresowanie udziałem w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

Mamy nadzieję, że akcja "Masz głos masz wybór" przyczyni się do budowania nowej jakości kontaktów mieszkańców naszego miasta i gminy z władzą samorządową.

Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Samorządności

i Demokracji Lokalnej RYNEK

w Krzeszowicach

zapraszamy na www.krzeszowice-rynek.org

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Samorządności i Demokracji Lokalnej "Rynek" w Krzeszowicach