Pomiń menu

Sprawozdanie Stowarzyszenia "Spóleczeństwo Obywatelskie"

 

 
Załącznik nr 1
 
Formularz sprawozdanie z realizacji mikrograntu na zadania akcji „Masz głos, masz wybór” w roku 2009
 
Wniosek nr: 19950
nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Społeczeństwo Obywatelskie”
adres: 78-600 Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 13A/8
województwo: zachodniopomorskie
osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania: Roman Wiśniewski, 509916477, [email protected]
 
Część merytoryczna:
 
I. Realizacja 1 zadania akcji (debata publiczna)
1. Dane:
Spotkanie którego tematem dotyczył planów budowy obwodnicy miasta Wałcza odbyło się w dniu 13.05.2009 roku o godz. 17.00 w Wałeckim centrum Kultury w Wałczu.
W spotkaniu którego współorganizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obwodnicy Miasta Wałcza udział wzięli:
– Poseł na Sejm RP Paweł Suski,
– Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz,
– Burmistrz Miasta Wałcza Zdzisław Tuderek,
– Wójt Gminy Wałcz Piotr Świderski,
– Zastępca Dyrektora GDDKiA w Szczecinie Mariusz Mierzwa,
– radni Rady Powiatu Wałeckiego, Rady Miasta Wałcza, Rady Gminy Wiejskiej Wałcz.
– mieszkańcy Wałcza i miejscowości ościennych w liczbie około sześćdziesięciu,
– media.
O spotkaniu informowały następujące media:
– TV ASTA,
– tygodnik Pojezierze Wałeckie,
– tygodnik Fakty Wałeckie,
– dziennik Kurier Szczeciński.
 
2. W trakcie spotkania omówiono stan prac dotyczących inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Wałcza. Poszczególni uczestnicy omówili co zostało wykonane (projekt budowy) co będzie wykonane i jakie przeszkody (ekologia, koszty) stoją na przeszkodzie w wykonaniu inwestycji. Zadeklarowano działania na rzecz osiągnięcie zakładanego celu.
 
II. Realizacja 2 zadania akcji (działanie angażujące)
1. Dane:
Aktywizacja mieszkańców poprzez m.in.
– akcje informacyjną w mediach,
– druk ulotek-wizytówek wyrażających poparcie mieszkańców Wałcza i powiatu wałeckiego na rzecz budowy obwodnicy,
– akcja mailowa polegająca na zbiorowym wysyłaniu maili z wnioskiem o przyśpieszenie budowy obwodnicy,
– akcja polegająca na zbieraniu podpisów poparcia naszej inicjatywy.
W akcji udział brały lokalne media oraz Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość, które m.in. udostępniło swoją stronę internetową (www.przyszloscwalcza.eu ) na rzecz akcji
Akcja miała i ma charakter ciągły. Do chwili obecnej Wałczanie poprzez nasze ulotki umieszczone za szybą swoich samochodów manifestują swoje poparcie dla naszej akcji.
 
III. Realizacja 3 zadania (gromadzenie informacji)
 
Projekt realizowany przy współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Budowy Obwodnicy Miasta Wałcza, Stowarzyszeniem Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość oraz lokalnymi mediami.
Trudności w czasie realizacji projektu praktycznie nie występowały z uwagi na bardzo duże poparcie społeczne dla naszych działań.
Efektem jest aktywizacja społeczeństwa wobec głównego problemu jaki ich dotyczy.
 
IV. Realizacja IV zadania (debata podsumowująca)
 
Spotkanie którego temat dotyczył stanu realizacji działań na rzecz budowy obwodnicy miasta Wałcza odbyło się w dniu 13.12.2009 roku o godz. 17.00 w lokalu przy ul. Okulickiego 12/5.
W spotkaniu udział wzięli:
– radni Rady Powiatu Wałeckiego, Rady Miasta Wałcza, Rady Gminy Wiejskiej Wałcz.
– mieszkańcy Wałcza i miejscowości ościennych w liczbie około sześćdziesięciu,
– media.
O spotkaniu informowały następujące media:
– tygodnik Pojezierze Wałeckie,
– tygodnik Fakty Wałeckie,
Spotkanie miało mniejszy wymiar z uwagi na niemożliwe do przewidzenia wcześniej imprezy samorządowe w których wzięli udział główni przedstawiciele władz samorządowych.
 
Omówiono efekty działań uczestników akcji.
Te efekty to:
– aktywizacja społeczeństwa na rzecz wspólnego problemu,
– deklarację GDDKiA z planowanym terminem realizacji inwestycji
– założenie konta na portalu Nasza Klasa służącego do komunikowania się ze społecznością lokalną (www.nasza-klasa.pl/profile/18732602 )
 
Część finansowa
 
1. Wysokość przyznanej dotacji: 2000,00 PLN
2. Suma poniesionych wydatków: 2000,19 PLN
3. Zestawienie poniesionych wydatków
 
pozycja budżetowa
planowany wydatek
poniesiony wydatek
dokument księgowy
Materiały promocyjne (ogłoszenia i ulotki)
2000,00 PLN
2000,19 PLN
faktura VAT RD/1308/09
 
 
 
 

Stowarzyszenie "Społeczeństwo Obywatelskie"