Pomiń menu

Rada Młodzieży w Świnoujściu

 

Spotkanie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu 10.12.br Prezydent Janusz Żmurkiewicz spotkał się  z reprezentantami uczniów i pedagogami świnoujskich szkół ponadpodstawowych.

Celem spotkania było zaprezentowanie młodzieży projektu uchwały,   która zostanie przedstawiona przez Prezydenta radnym podczas styczniowej sesji w dniu 21.01.2010 r.- powołującej Młodzieżową Radę Miasta.

Uczniowie i ich opiekunowie zapoznani zostali również ze statutem Rady, który został opracowany przez grupę inicjatywną powołującą MRM, oraz zapoznanie z procedurą wyborczą.

Same wybory, dokonane  w systemie amerykańskim, tzw.elektorskim,przeprowadzone zostaną bezpośrednio po feriach zimowych.

Jak podkreślił Prezydent Żmurkiewicz: "udział w pracach Rady jest dobrą lekcją demokracji, liczę też na Waszą pomoc,konsultację i świeże spojrzenie na wiele ważnych dla naszego miasta spraw.To Wy najlepiej znacie problemy młodego pokolenia.Mam też nadzieję,że będziecie się nie tylko uczyć,ale również i dobrze bawić".

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wejdzie  21 członków,przedstawicieli świnoujskich szkół ponadpodstawowych. Członkowie  Rady będą mogli również  pełnić funkcję społecznych asystentów radnych Rady Miasta Świnoujście.

Pomysłodawcą i inicjatorem tego projektu w ramach akcji ,,masz głos-masz wybór" jest Świnoujskie Stowarzyszenie Obrony Podatników, natomiast realizacja tego projektu trwa już ponad 5 miesięcy…

Obecni na spotkaniu uczniowie, zapowiedzieli już ostrą kampanię wyborczą, a to bardzo cieszy.
 
Prezes stowarzyszenia
 
Jerzy Raczkiewicz

Świnoujskie Stowarzyszenie Obrony Podatników