Pomiń menu

Podsumowanie akcji "Masz głos, masz wybór" w Dolinie Stobrawy

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zorganizowało debaty podsumowujące akcję „Masz głos, masz wybór”. Debaty te odbyły się w trzech gminach: Kluczbork, Lasowice Wielkie oraz Wołczyn.

Podczas debat nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu na esej "Gdybym był burmistrzem/wójtem". Młodzież z poszczególnych gmin bardzo licznie uczestniczyła w konkursie, wyróżnione osoby odczytały swoje prace, natomiast burmistrzowie i wójt odnosili się do wszelkich uwag w nich zawartych, następnie wręczyli nagrody w postaci talonów na zakup książek wyróżnionym osobom. Burmistrzowie i wójt na bieżąco odpowiadali na pytania uczestników debaty a na koniec odczytali i podpisali deklaracje dotyczące rozwiązania lokalnych problemów.

W deklaracjach zostały ujęte problemy, które najbardziej poruszyły młodzież w poszczególnych gminach.

Mieszkańcy bardzo żywo uczestniczyli w debacie, widać było, że obchodzi ich los swoich gmin. To, co bardzo cieszy to ogromne zaangażowanie młodzieży w całą akcję, mają wiele pomysłów na rozwiązywanie problemów i dzielili się nimi podczas debaty.

Efektem akcji Masz głos, masz wybór w gminach Wołczyn, Kluczbork, Lasowice Wielkie jest zwiększenie poczucia tożsamości i współodpowiedzialności za losy gmin i ich mieszkańców. Następnym efektem jest zmniejszenie dystansu pomiędzy urzędem a młodym człowiekiem. Trzecim efektem jest zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego. W ramach akcji odbyły się trzy debaty wstępne, trzy debaty podsumowujące, w których łącznie wzięło udział około 500 osób. Odwiedziliśmy trzynaście szkół w ramach działań angażujących. Na konkurs wpłynęły 44 prace.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"