Pomiń menu

Ziębice: Rok 2009 za nami ….

 

Rok 2009 za nami w programie "Masz głos, masz wybór".

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziębic Ducatus na spotkaniu podsumowującym tegoroczną działalność, które odbyło się w dniu 30 listopada w siedzibie Ducatusa omówili szczegółowo nasze działania w bieżącym roku, analizując wszystkie jej etapy. Podstawową trudnością wynikającą zarówno z debaty podsumowującej jak i innych działań jest brak zainteresowania tego typu działaniami ze strony Radnych, którzy uczestniczą w nich w małej liczbie. Podobnie ma się sytuacja z zainteresowaniem mieszkańców, choć daje się zauważyć, że na poszczególne debaty i konsultacje stawiają się zazwyczaj te same osoby, w sposób szczególny zainteresowane tematyką lokalną.

Ponadto doszliśmy do wniosku, że terminy przeprowadzania działań narzucane przez organizatorów są bardzo niedogodne. Wszyscy członkowie Ducatusa pracują społecznie, a stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. W takiej sytuacji wymaganie od nas prowadzenia działań np. w wakacyjnym okresie urlopowym, kiedy większość członków przebywa poza miejscem zamieszkania, jest co najmniej uciążliwe, a czasami wręcz niemożliwe. Z tych samych względów niecelowe wydaje się wymaganie od tego typu stowarzyszeń „produkowania” rozbudowanej dokumentacji czy sprawozdań.

JK

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic