Pomiń menu

Program "Masz głos masz wybór w gminie Mrągowo" podsumowany

 

 15 grudnia 2009 podsumowano projekt realizowany przez Stowarzyszenie SEEiK w ramach działań strażniczych organizacji pn. „Masz Głos Masz Wybór w Gminie Mrągowo”. Stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską społeczną akcję Stowarzyszenia Szkoła Liderów i Fundacji Batorego.

W Gminie Mrągowo odbyły się dwie debaty zorganizowane 22 maja 2009 r. w Marcinkowie i 29 maja 2009 r. w Szestnie. Na debatach poruszano różne gminne sprawy, rozmawiano o planach na przyszłość. W debatach uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele samorządu: Wójt Jerzy Krasiński, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Olęder, Kierownik w UG Mrągowo Roman Wołosz, Radny Mirosław Mikołajczyk, sołtys Andrzej Gertner, kierownicy jednostek Józef Maciejewski oraz Bogdan Kossakowski.

Gościem specjalnym i naszym ekspertem był dr Stanisław Bułajewski, prawnik, pracownik UWM w Olsztynie.
Program był realizowany we współpracy z Urzędem Gminy w Mrągowie. Stowarzyszenie SEEiK odpowiadało za merytoryczną stronę akcji natomiast urzędnicy dostarczali materiałów związanych z prawem miejscowym, sale i pomieszczania socjalne na debaty. Gmina dała nam możliwość umieszczenia plakatów informacyjnych dotyczących akcji. Działania były prowadzone zgodnie  z instrukcjami Fundacji Batorego i Szkoły Liderów. W spotkaniach brali udział mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządu – radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych. Stowarzyszenie SEEiK przeprowadziło anonimowo ankietę, której celem było rozpoznanie problemów społecznych.

Na debaty zostali pisemnie zaproszeni: Dominik Tarnowski – Starosta mrągowski , Jerzy Gosiewski – Poseł na Sejm, Julian Osiecki – Przewodniczący Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego i Paweł Krassowski- dziennikarz Gazety Olsztyńskiej. Ponadto drogą elektroniczną informowaliśmy o debatach i naszych akcjach wszystkie działające media w powiecie mrągowskim oraz osoby publiczne. Na nasze zaproszenie odpowiedział powiat mrągowski, Urząd Gminy w Mrągowie, zabrakło jednak mediów oraz Posła i Przewodniczącego.  Jedynymi mediami, które informowały o akcji były „Zapiski Mazurskie. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia SEEiK” i czasopismo internetowe Stowarzyszenia SEEiK, www.seeik.webpark.pl. Informację o spotkaniach i podsumowania akcji były zamieszczane na portalu www.wim.ngo.pl.

Stowarzyszenie SEEiK przygotowało raport z realizacji zadania.

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK