Pomiń menu

II część konferencji poświęconej gospodarce odpadami w Olsztynie

 Na 19/01/2010 zaplanowana jest II część konferencji poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi.

Pierwsza cześć odbyła się w biblitece Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 26/10/2009r. W toku dyskusji stwierdzono co następuje:

  1. Brak nadzoru społecznego nad tym, co się w gospodarce odpadami w Olsztynie przez ostatnie kilka lad wydarzyło.
  2. Brak koncepcji przejściowej na najbliższe 5 lat do chwili powstania Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów.
  3. Brak rzeczowej dyskusji o finalnym rozwiązaniu. Władze miasta autorytarnie, lub jak sugerowała część uczestników spotkania w wyniku nielegalnego lobbowania zadecydowała o budowie spalarni nie zważając na koszty późniejszego utrzymania (brak stanowiska co w późniejszym czasie z odpadami; popioły, sadze, żużle itd)
  4. Brak właściwie sporządzonego sprawozdania z odpadami komunalnymi.
  5. Brak rozliczenia z Łęgajnami.
  6. Brak jednolitych procedur konsultacji społecznych – to co jest obecnie w Olsztynie nazywana konsultacjami pozostaje nimi tylko z nazwy.
  7. Różnorodny poziom wiedzy z zakresu odpadów komunalnych pośród uczestników procesu decyzyjnego.

Miejscem II cześci konferencji będzie Sala centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie – godzina 18.30 (godzina uwzględniająca konieczniść dotarcie przedstawicieli 37 gmin uczestników procesu).

Kolejna edycja Konferencji będzie wynikiem pytań, debaty jaka się odbędzie po konferencji.

Stowarzyszenie Zacisze