Pomiń menu

Debata podsumowująca realizację Programu "Masz głos, masz wybór" w Chociszewie.

Debata odbywała się wokół tezy: Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu dba o potrzeby mieszkańców Chociszewa. Powiadomiliśmy Burmistrza o debacie (oksfordzkiej), poruszanych tematach, wykorzystanych dokumentach i zaproszonych gościach. Poprosiliśmy o wybór ilości reprezentantów do obrony tezy. My postanowiliśmy ją obalić. Burmistrz zadecydował o wyborze trzech uczestników ze strony Gminy 1. Burmistrz – Pan Jarosław Kaczmarek, 2. Przewodniczący Rady – Pan Tomasz Janeczek, 3. Kierownik Referatu – Robert Kaczmarek. Stronę Chociszewo reprezentowali Prezes Stowarzyszenia Chociszewo – Wspólna Przyszłość – Pan Paweł Pawłowski, Koło Gospodyń Wiejskich – Pani Maria Czepulonis, Ochotniczą Straż Pożarną – Pan Ryszard Jarmużek. Moderatorem została Pani Stanisława Krajewska – Radna i wspierała ją przedstawicielka grupy młodzieży Razem –Panna Justyna Miłosz. Cała debata była rejestrowana przez dwie kamery. Chcieliśmy móc w przyszłości mieć możliwość odwołania się do zagadnień w niej poruszanych. Miejsce spotkania – Świetlica Wiejska w Chociszewie. Przygotowując się do debaty przeprowadziliśmy trzydniowe głosowanie. W miejscowych sklepach umieściliśmy urny wyborcze wykonane z pudełek po butach i kartki do głosowania z treścią: czy uważasz, że Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu dba o potrzeby mieszkańców Chociszewa – tak odpowiedziało 8,78%, a nie 91,22%.

Zaprosiliśmy wszystkie organizacje i grupy działające na terenie naszej miejscowości oraz wszystkich radnych i sołtysów z terenu gminy Trzciel, vice przewodniczącego Zarządy Wojewódzkiego PSL Pana Malec Artura, Starostę Powiatu Międzyrzecz Pana Grzegorza Gabryelskiego, Przewodniczącego Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pana Włodzimierza Szopińskiego. Zaprosiliśmy również Stowarzyszenie Miłośników Trzciela i Koło TRZCIEL XXI. Oczywiście również wszystkich mieszkańców wioski. Do zaproszonych uczestników skierowaliśmy zaproszenia imienne, wykonaliśmy plakaty i ulotki oraz „z ambony” zapraszał ksiądz proboszcz Mieczysław Pospiech.

Przyjęliśmy czas na stronę po 21 minut. W trakcie debaty musieliśmy go zwiększyć. Plan i przebieg debaty był następujący:

– przywitanie gości – Stanisława Krajewska.

1. „Droga do debaty” – omówienie realizowanego programu „Masz głos, masz wybór”, wszystkich podejmowanych działań i osiągniętych efektów – Paweł Pawłowski.

2. Moderator omawia zasady prowadzenia debaty (czas na poruszenie problemu – na stronę).

3. Rozpoczyna strona Chociszewa – Paweł Pawłowski – porusza problemy wsi Chociszewo a dokumenty Gminy (Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy, Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi dokumentami). Chodziło o ukazanie, że Gmina posiada dobre dokumenty tylko ich nie realizuje (wysunęliśmy wniosek, że ich nie znają). Dodatkowo został poruszony temat nie informowania mieszkańców przez Gminę o działaniach podejmowanych w naszym imieniu.

4. Odpowiedź Burmistrza (nie na wszystkie poruszane tematy) nie zadowoliła mieszkańców. Burmistrz przyznał rację nam mówiąc o tym informowaniu, ale w ogóle nie odniósł się do zarzutów o nie realizowaniu zapisów w różnych dokumentach Gminy.

5. Ryszard Jarmużek przedstawił problemy z przyjmowaniem i realizacją budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wsi Chociszewo. Porównał wydatki na jednego mieszkańca Trzciela a Chociszewa (rok 2008 – 450 do 38 i rok 2009 – 1600 do 500).

6. Burmistrz starał się ukazywać problemy mieszkańców Trzciela i tam podejmowane działania w myśl zasady najpierw miasto a później wioski.

7. Nie zgodziliśmy się z tym twierdzeniem ukazując ( Maria Czepulonis), że Gmina realizuje program wyrównywania szans mieszkańców wsi i takie twierdzenie mówi tylko o pustych zapisach na papierze.

8. Tutaj wywiązała się dyskusja na wiele wcześniej nie poruszanych problemów, a bardzo ważnych dla naszych mieszkańców.

9. Następnie głos zabierali mieszkańcy Chociszewa odnosząc się do spraw poruszanych w debacie oraz ich bezpośrednio dotyczących. Moderator musiał niektórych rozmówców dyscyplinować i czasem odbierać głos. Dzięki temu debata miała w miarę spokojny przebieg. W tej części spotkania każdy obecny na spotkaniu miał możliwość zadawania pytań Burmistrzowi. Staraliśmy się o uzyskanie konkretnych terminów rozwiązanych spraw (lub ich podjęcia) i to częściowo nam się udało. Już po debacie dowiedzieliśmy się od pracowników Gminy w Trzcielu i Starostwa w Międzyrzeczu o podjęciu przez Burmistrza kilku naszych spraw. Udało nam się zwrócić uwagę, że jesteśmy (i to w dużej mierze przez udział w Programie „Masz głos, masz wybór”) bardzo mocno zintegrowani i zdesperowani w działaniach na rzecz naszej miejscowości. I to jest naszym największym sukcesem. Jeszcze dwa lata temu niektóre organizacje (Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna) ze sobą nie rozmawiali i podejmowali działania trochę przeciwko sobie . Dzisiaj to już odległa i zapomniana historia. Postanowiliśmy też nie kończyć naszych działań i je kontynuować w następnym roku.

Paweł Pawłowski – Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość

Chociszewo – Wspólna Przyszłość