Pomiń menu

Nowa edycja Masz Głos Masz Wybór 2010 nie dla nas!

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus" zapoznało się z ogłoszonymi niedawno zasadami programu Masz Głos Masz Wybór w edycji na 2010 r. Po przeanalizowaniu tych założeń stwierdzamy, że zarówno nasze Towarzystwo jak i inne małe stowarzyszenia opierające swoją działalność jedynie na pracy wolontariuszy, a nie pracowników etatowych, nie są w stanie wypełnić założonych w programie zadań. Gdyby nasze Towarzystwo chciało zrealizować wszystki cele i etapy programu na rok 2010 musiałoby zupełnie zarzucić jakąkolwiek działalność statutową i skupić się wyłącznie na udziale w programie Masz Głos Masz Wybór 2010. Rozumiemy, że rok wyborów samorządowych to rok dla stowarzyszeń lokalnych ważny  ale nie potrafimy zrozumieć jak można zrealizować tak bogaty program, założony przez organizatorów, siłami kilku wolontariuszy, którzy oprócz działalności statutowej w stowarzyszeniu mają swoją pracę i zycie codzienne. Tak więc w miarę swoich możliwość postaramy się wykonać jakieś działania związane z rokiem wyborów samorządowych, być może przygotujemy debaty przedwyborcze, ale z pewnością nie będziemy mogli zrealizować programu określonego przez organizatorów na rok 2010.

Z poważaniem

Za cżłonków TPZ "Ducatus" Prezes Z.J. Kopacz

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic