Pomiń menu

Toruń: U najmłodszych obywateli

 

W dniach 19-20, 22 i 26 kwietnia 2010r. w trzech najlepszych liceach w Toruniu – I, V i X LO Grupa Studentów UMK w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” przeprowadziła prezentację multimedialną dotyczącą wyborów samorządowych w 2010r.

W pierwszej części przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące samorządu terytorialnego- jego podział oraz zadania poszczególnych jednostek. W dwóch kolejnych skupiliśmy się na praktycznej stronie wyborów zarówno na prezydenta jak i do rady gminy. Licealiści poznali zasady zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów w I i II turze oraz ogłaszania wyników wyborów. Mieli również okazję zapoznać się z wyglądem kart do głosowanie oraz ich kolorami.

Uczniowie brali czynny udział w prezentacji- poprzez zadawanie pytań po każdej części prezentacji oraz mini debatę na temat zasadności udziału w wyborach samorządowych.

W prezentacji wzięło udział ok. 300 osób. Byli to uczniowie klas trzecich, ale również drugoklasiści (2 klasy), z których większość będzie miała czynne prawo wyborcze w zbliżających się wyborach samorządowych.

Prezentacje przeprowadziliśmy przy współudziale Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” w ramach koalicji lokalnej.        

Adam Gryckiewicz.

Studenci UMK