Pomiń menu

Stworzyliśmy mapę lokalnych problemów

 

Pod koniec kwietnia wspólnie z Czytelnikami “Przełomu” zakończyliśmy prace nad mapą lokalnych problemów. Trwały od początku marca.

Sprawy, z którymi samorządy powinny się jak najszybciej uporać zgłaszali mieszkańcy wszystkich gmin na terenie których ukazuje się nasz tygodnik (są to gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – w powiecie chrzanowskim; Chełmek w powiecie oświęcimskim; Krzeszowice w powiecie krakowskim).

Mogli wpisywać je na stronie internetowej www.przelom.pl, przesyłać tradycyjną pocztą, mailem, zgłaszać telefonicznie i osobiście w redakcji. Zdecydowana większość pochodzi jednak z wpisów internetowych. Zainteresowani mogą przejrzeć je pod adresem http://www.przelom.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=3036

Ostatecznie na mapie znalazło się 127 problemów. Opracowując ją nie ocenialiśmy trafności czy zasadności zgłaszanych spraw. Za kilka miesięcy wrócimy do nich w rozmowach z konkretnymi kandydatami na burmistrzowskie fotele.

W przyszłym tygodniu przystępujemy do realizacji kolejnego zadania w ramach akcji “Masz głos, masz wybór” – dotyczącego dobrych kandydatów do samorządu.

Redakcja Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej "Przełom"