Pomiń menu

Debata młodzieżowa: "Młodzież z mniejszymi szansami, a dialog strukturalny i polityka UE"

 Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości z siedzibą w Poddębicach w dniach: 17.05.2010 – 06.06.2010 realizuje projekt pn. Debata młodzieżowa – "Młodzież z mniejszymi szansami, a dialog strukturalny i polityka UE". Projekt dotyczy zaangażowanie obywatelskie młodzieży w życiu publicznym, przygotowanie młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalny w ilości 20 osób do pełnienia funkcji społecznych. W debacie udział wezmą przedstawiciele samorządowi Poddębic oraz radni powiatowi igminni. Debata odbedzie się w budynku Starostwa w Poddębicach i ma za zadanie analizę sytuacji młodzieży, głównie niepełnosprawnej w naszym rejonie, wskazanie tych problemów przedstawicielom samorzadowym i rządowym. Projekt jest finansowany przez Fundację FERSO w Łodzi.   

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości