Pomiń menu

Włocławek: Badanie potrzeb – warsztat

 

20 kwietnia (wtorek) dla członków Młodego Włocławka odbyła się pierwsza część szkolenia pt. :”Badanie potrzeb i zasobów społeczności włocławskiej młodzieży”, którą przeprowadził Rafał Korasiewicz. Warsztat został przeprowadzony w ramach otrzymanego zadania domowego z II modułu Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów, której Rafał jest uczestnikiem.

Był również zrealizowany w ramach Projektu „Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych” realizowanego w ramach Funduszu Kryzysowego OSI i współfinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Akcji "Masz głos, masz wybór".

– Rozmawialiśmy o codziennie dostrzeganych przez młodych ludzi problemach, brakach, jak również o możliwościach czekających we Włocławku. W ramach warsztatu stworzyliśmy ankietę, którą każdy uczestnik dzisiejszego spotkania przeprowadzi w swoim środowisku, aby otrzymać miarodajne wyniki dotyczące potrzeb włocławskiej młodzieży. – mówi Rafał Korasiewicz, Koordynator Projektu.

Rezultat tego badania opinii publicznej zostanie podsumowany na drugiej części szkolenia, kiedy to zostaną przeanalizowane wszystkie ankiety i zostaną wyciągnięte wnioski.

Dzięki temu stworzony zostanie plan działania i określone obszary, na których Młody Włocławek powinien się przede wszystkim skoncentrować planując swoje kolejne przedsięwzięcia, w tym przeciwdziałanie skutkom kryzysu.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek