Pomiń menu

Włocławek: Debata z prezydentem Pałuckim

 

W ramach Inkubatora Inicjatyw Młodzieżowych oraz akcji "Masz Głos – Masz Wybór", Młodzieżowa Rada Miasta Włocławka przeprowadziła 28.04.2010r. debatę z Prezydentem Miasta, p. Andrzejem Pałuckim. W wydarzeniu tym wzięły udział również samorządy uczniowskie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także organizacje młodzieżowe, m.in. Młody Włocławek.

Sama debata spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów oraz mieszkańców wypowiadających pozytywne opinie na temat tej inicjatywy ze strony młodszej części lokalnej społeczności.Tematem przewodnim debaty było z jednej strony przedstawienie codziennych zmagań i potrzeb włocławskiej młodzieży, a także zapoznanie się z aktywnością władz samorządowych mającą wychodzić na przeciwko oczekiwaniom przedstawicieli tej grupy wiekowej.

Padły m.in. pytania dotyczące głównego problemu ubiegłorocznej edycji akcji "Masz Głos – Masz Wybór" we Włocławku, a mianowicie braku drugiego basenu miejskiego. Prezydent krótko przedstawił w jaki sposób przebiegał proces starania się o realizację tej inicjatywy. Podkreślił brak porozumienia w tym temacie z Radą Miasta, jakie miało miejsce oraz odniósł się także do planów wybudowania aquaparku przez jednego z lokalnych przedsiębiorców – radnego wywodzącego się z tej samej partii, co prezydent. Tym niemniej wydaje się, że sprawa basenu zmierza w dobrą stronę, gdyż 26.04. podpisana została umowa z konsorcjum firm, które podjęły się zaprojektowania i wybudowania basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wśród innych tematów poruszonych na debacie była kwestia ścieżek rowerowych we Włocławku. Prezydent Pałucki wskazał na problemy związane z projektowaniem odpowiednich tras tak, by wychodziły na przeciwko oczekiwaniom szerokiego grona ich odbiorców, w tym uczniów dojeżdżających do szkół. Jednocześnie przyznał, że łączna długość już dostępnych ścieżek jest mniejsza od wcześniej deklarowanych. Tym niemniej ze strony prezydenta można było usłyszeć w trakcie tego spotkania deklaracje m.in. stworzenia w ramach porozumienia międzygminnego ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły oraz połączenia już istniejących w sieć o długości 50 km.

Debata z przedstawicielami środowisk młodzieżowych zawarła w sobie również dyskusję na temat sytuacji w oświacie oraz dofinansowaniu przez Urząd Miasta klubów sportowych, młodych talentów, a także studenckich juwenaliów. Niewątpliwie tematów do dyskusji nie brakowało jednak ograniczony czas nie pozwolił na ich wyczerpanie. Warto jednak podkreślić szeroko idące deklaracje ze strony prezydenta Pałuckiego do współpracy z MRM oraz innymi organizacjami młodzieżowymi, w tym także skierowanie propozycji do organizowania częstszych spotkań poświęconych konkretnym tematom. Projekt Włocławek wraz ze swoją sekcją młodzieżową Młodym Włocławkiem będzie aktywnie uczestniczyć w dalszym tworzeniu tej owocnie zapowiadającej się współpracy pomiędzy środowiskami młodzieżowymi a władzą samorządową, m.in. w ramach akcji "Masz Głos – Masz Wybór".

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek