Pomiń menu

Włocławek: "A Kultura tu podobno jest"

12 maja w Klubie „Aleksander” odbyła się debata panelowa „A Kultura tu podobno jest…” zorganizowana przez Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek wspólnie z Młodym Włocławkiem. Panelistami byli: Marek Stelmasik, Grzegorz Walczak oraz Sławomir Kukiełczyński.

Niemal trzygodzinna dyskusja odbyła się w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów i jednocześnie zainaugurowała kolejną edycję Akademii Wolności – Projektu aktywizacyjnych spotkań obywatelskich, w czasie którego poszukiwane są nowe rozwiązania związane z rozwojem Włocławka.

Konfrontacja stanowisk przedstawiciela Rady Miasta, byłego dyrektora instytucji kulturalnej, muzyka oraz włocławskich odbiorców kultury sprawiła, że atmosfera była bardzo gorąca. Padło wiele pytań, często podejmowano tematy trudne i niewygodne, jak słabe finansowanie kultury z budżetu miasta, mało kreatywny sposób promocji działań artystycznych, blokowanie inicjatyw dyrektorów przez lokalne władze czy brak współpracy pomiędzy włocławskimi instytucjami kulturalnymi, a także stagnację miejskiej publiczności.

Różne poglądy uczestników debaty pozwoliły na wykształcenie się wielu ciekawych wniosków, które odpowiednio wcielone w życie mogłyby znacząco przyczynić się do znaczącego rozwoju kultury w naszym mieście. Często padały głosy nawołujące do współpracy oraz większej aktywności i kreatywności osób, od których zależna jest włocławska scena artystyczna. Zwrócono uwagę na konieczność aktywnego włączenia się władz: zwiększenia nakładów finansowych przeznaczonych na działalność miejskich instytucji, pomoc w zdobywaniu dotacji, wspomożenia studentów przy organizacji Juwenaliów. Zaapelowano także o powrót do przedsięwzięć będących dotychczasową wizytówką miasta jak np.: Breakdance Session.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie podkreślili ogromny udział młodzieży w życiu artystycznym miasta i rolę szkoły jako placówki promującej wśród uczniów zainteresowanie kulturą. Zwrócono uwagę na brak pomocy ze strony władz miasta w propagowaniu sztuki wśród młodych ludzi, pojawiły się głosy, że decyzje polityków wręcz szkodzą rozwojowi artystycznych zainteresowań młodzieży w szkole.

Najważniejszym wnioskiem jaki padł w trakcie debaty jest jednak potrzeba promocji działań artystów i instytucji kulturalnych, zbadanie potrzeb mieszkańców Włocławka oraz zachęcenia ich do czynnego udziału w koncertach, wystawach, przedstawieniach i wernisażach. Bez odbiorców, bez zainteresowania włocławian kultura w naszym mieście upadnie. Miejmy jednak nadzieję, że dzięki odpowiedniemu wprowadzeniu dobrych pomysłów w życie Włocławek stanie się prawdziwą kulturalną stolicą Kujaw.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek