Pomiń menu

Masz głos, masz wybór 2010 we Włocławku

 Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek przystąpiło do tegorocznej edycji Akcji „Masz głos, masz wybór”. Debata z prezydentem Włocławka Andrzejem Pałuckim, zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta z inicjatywy Młodego Włocławka zamknęła udział stowarzyszenia w edycji zeszłorocznej, w której zajmowano się zdiagnozowanym społecznym problemem istnienia w studwudziestotysięcznym mieście tylko jednego miejskiego basenu. Ratusz po części wywiązał się z obietnic budowy kompleksu wodnego. Została podpisana umowa z wykonawcą.

Zamykając udział w zeszłorocznej edycji Projekt Włocławek otwiera tegoroczną Akcję „Masz głos, masz wybór”, której głównym celem jest kampania profrekwencyjna przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi i samorządowymi. Stowarzyszenie będzie również prowadziło monitoring tych kampanii pod względem rzetelności respektowania ordynacji wyborczej przez komitety kandydatów.
 
Tu przypominamy, że wynikiem monitoringu prowadzonego podczas kampanii do Europarlamentu ujawniliśmy dwa fakty postępowania kandydatów niezgodnie z ordynacja wyborczą. Jednym z nich było wykorzystanie zajmowanego stanowiska do prowadzenia kampanii wyborczej – tu chodziło o wydrukowanie w nakładzie 80 tys. egzemplarzy ulotek WORD z sylwetką Jarosława Chmielewskiego z PiS. W drugim przypadku chodziło o nie umieszczaniu na materiałach wyborczych źródeł finansowania – tutaj wielokrotnie uczynił to kandydat Platformy Obywatelskiej Sławomir Kopyść. Oba te przypadki zostały opisane w publikacji Fundacji im. Stefana Batorego „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 – Monitoring finansów wyborczych”, wydanej w ramach „Programu Przeciw Korupcji”. O J. Chmielewski znajdziemy na 19 stronie, a o S. Kopyściu na stronie 49.
Projekt Włocławek przystępując do tegorocznej Akcji „Masz głos, masz wybór” będzie również prowadził monitoring działań sztabów wyborczych.
Ponadto w ramach tegorocznej akcji „Masz głos, masz wybór” Projekt Włocławek wspólnie z Młodym Włocławkiem będzie prowadził działania profrekwencyjne. Stowarzyszenie przeprowadzi diagnozę realizacji obietnic wyborczych przez obecnych radnych i prezydenta, będą organizowane cykliczne debaty określające zmiany na XX lecie wolnego samorządu, przygotowane są konkursy związane z promowaniem samorządności lokalnej – szkolnej, osiedlowej, środowiskowej, uczestnicy akcji  „Masz głos, masz wybór” będą zachęcać do tworzenia niezależnych, ponadpartyjnych komitetów wyborczych, na bieżąco prowadzone będą sondaże i akcje informacyjne, w ramach strony internetowej projektwloclawek.pl zostanie uruchomiona witryna podsumowująca dokonania rajców miejskich – ich zaangażowanie, udział w pracach Rady Miasta, wnoszenie projektów uchwał i interpelacji oraz częstotliwość spotkań z wyborcami i ich efekty.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek