Pomiń menu

GMINA ŚWIERKLANIEC – MAPA PROBLEMÓW LOKALNYCH

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "SPIRIL" w ramach akcji Masz Głos, Maszy Wybór dokonało diagnozy lokalnych problemów i bolączek samorządowych tworząc raport w postaci Mapy Problmów Lokalnych. Raport dostępny jest pod adresem http://www.maszglos.spiril.org/mapa.pdf. Chętnie podzielimy się z pozostałymi uczestnikami akcji naszymi odczuciami które towarzyszył nam podczas badania ankietowego, chętnie też usłyszymy jak inni radzili sobie w tym zadaniu.

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW LOKALNYCH "SPIRIL"