Pomiń menu

Włocławek: Debata Prezydentów w XX rocznicę wyborów27 maja obchodzono 20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Z tej okazji w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się debata czworga byłych prezydentów naszego miasta.

W spotkaniu udział wzięli: Urszula Palińska, Ryszard Chodynicki, Stanisław Wawrzonkoski i Władysław Skrzypek, pełniący kolejno funkcje prezydentów  Włocławka.

Po rozpoczęciu debaty przez przedstawicieli Projektu Włocławek – Aleksandrę Kulińską i Mariusza Sieraczkiewicza, którzy wyjaśnili okoliczności tego wydarzenia, głos zabrał Adrian Pokrywczyński, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Poprosił on przybyłych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych samorządowców, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania demokratycznych struktur władzy lokalnej, między innymi Stefan Lewandowskiego, Mariana Lewandowskiego, Kazimierza Nowaka i Andrzeja Napiórkowskiego. Było to symboliczne ukazanie ciągłości idei i pracy na rzecz samorządu terytorialnego.

Następnie głos oddano prezydentom. Każdy z nich opowiadał o swojej kadencji, oczekiwaniach jakie mieli i podjętych działaniach, a także zmianach w kraju jakie im towarzyszyły. Nie ominięto tematów zamykanych zakładów pracy, reformy administracyjnej, sportu, edukacji, infrastruktury i przemian społecznych. Po tym nastąpiła część zadawania pytań z sali. Pierwsze pytanie zadał obecny na sali poseł Łukasz Zbonikowski, który poprosił o porównanie kadencji, w których prezydenta wybierała Rada Miasta, z sytuacją obecną – powszechnymi wyborami. Byli szefowie miasta próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące podziału kompetencji między prezydentem a Radą Miasta, kwestię pomocy dla zakładów pracy we Włocławku i perspektyw rozwoju Włocławka. Niestety zabrakło pytań od najliczniej zgromadzonych czyli uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Obiecywali jednak, że się poprawią.

Debatę zorganizował Projekt Włocławek wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomicznej przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta, Młodego Włocławka. Spotkanie odbyło się w ramach Akcji  Masz Głos-Masz Wybór”.

 

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek