Pomiń menu

"Kandydaci 2010" we Włocławku

W ramach Akcji "Masz głos, masz wybór" Projekt Włocławek przystąpił również do kampanii prowadzonej przez Stowarzyszenie 61 w ramach Projektu "Kandydaci 2010".

Projekt dotyczy dania kandydatom możliwości prezentacji swoich programów i poglądów.

Zarys Projektu "Kandydaci 2010" – Zbliżają się wybory samorządowe, w których w skali kraju wystartuje blisko 300 tysięcy kandydatów do władz lokalnych. Obywatele, wyborcy mają prawo wiedzieć, kim są osoby ubiegające się o mandaty samorządowców.

Dlatego, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie 61 inicjatywy „Mam prawo wiedzieć” powstał projekt Kandydaci 2010, który umożliwi kandydatom zaprezentowanie poglądów, doświadczeń oraz pomysłów na rozwój samorządu, a wyborcom pozwoli zapoznać się z prezentowanymi przez kandydatów informacjami. Projekt ma skłonić kandydatów do merytorycznego zaangażowania w kampanię, a wyborców do bardziej aktywnego i świadomego udziału w podejmowaniu decyzji przy urnach wyborczych.

Głównymi celami projektu są:

  • kształtowanie postaw obywatelskich poprzez promowanie świadomego uczestnictwa w wyborach samorządowych,
  • edukacja obywateli w zakresie zasad i mechanizmów działania samorządu terytorialnego,
  • umacnianie tożsamości regionalnej poprzez promowanie postawy współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną – miasto, gminę, powiat
  • promowanie idei wolontariatu.

Kluczowym dla projektu narzędziem będzie opracowywany we współpracy z ekspertami internetowy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Będziemy zachęcać kandydatów do jego wypełnienia, a wyborców – do zapoznawania się z opublikowanymi wynikami w serwisie mamprawowiedziec.pl .

Strona będzie umożliwiała wyszukiwanie kandydatów, przeglądanie ich materiałów wyborczych, porównywanie odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania, zadawanie własnych pytań dotyczących poglądów kandydatów. Na stronie znajdzie się również przewodnik po samorządzie oraz poradnik dla wyborcy.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek