Pomiń menu

A Kultura tu podobno jest… – ewaluacja

 
„A Kultura tu podobno jest…” – debata poświęcona kondycji włocławskiej sfery kulturalnej.

W debacie jako paneliści udział wzięli:

 • Marek Stelmasik: Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
 • Sławomir Kukiełczyński: były dyrektor Włocławskiego Centrum Kultury
 • Grzegorz Walczak: wokalista zespołu „Czaqu”.

W wyniku dyskusji zebrani przyjęli następujące wnioski dotyczące włocławskiej kultury:

 • Przeprowadzenie badań i analizy aktualnych potrzeb kulturowych mieszkańców miasta;
 • Dokonanie faktycznego przeglądu wszystkich instytucji, ośrodków i stowarzyszeń kulturalnych Włocławka;
 • Przywrócenie rozpoznawalnych wizytówek kulturowych Włocławka np. Break Dance session;
 • Rozpropagowanie szerzej kultury we Włocławku poprzez mecenat Urzędu Miasta i zachęcanie do koalicyjności firm w sponsoringu wydarzeń kulturalnych;
 • Przeznaczenie większej pewnej puli pieniędzy z budżetu Miasta na promocję i rozwój kultury we Włocławku;
 • Prowadzenie promocji instytucji grantodawczych w dziedzinie kultury oraz funduszy europejskich;
 • Wspieranie twórców kultury, szersze udostępnianie bazy miejskiej i udział w finansowaniu przedsięwzięć organizacji pozarządowych;
 • Promowanie młodych artystów i wspieranie ich poprzez stypendia;
 • Egzekwowanie od radnych i urzędników działających w dziedzinie kultury większego zaangażowania w promocję, organizację i konsumpcję kultury;
 • Ustanowienie wachlarza obszarów i podmiotów „eksportowych”, jako kulturalnej wizytówki Włocławka – udzielanie oficjalnego patronatu Włocławka, jako marki funkcjonującej w przestrzeni publicznej nie tylko województwa czy regionu, ale całego kraju i po za jego granicami;
 • Budowanie mody na kulturę przez szeroką akcję promocyjną wśród dzieci i młodzieży.

Debata odbyła się w ramach tegorocznej edycji Akcji "Masz głos, masz wybór".