Pomiń menu

Róbmy i krytykujmy

 

XX lat po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się w ramach Akcji "Masz głos, masz wybór" debata, w której uczestniczyli aktorzy tamtych wydarzeń – włocławscy radni I kadencji – Dariusz Borysow i Krzysztof Grządziel oraz Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska, córka ówczesnego wojewody włocławskiego Jana Szczepaniaka. Pani Marszałek objęła to przedsięwzięciem swoim Patronatem.

Debata została zorganizowana przez wspólnie przez II LO i Projekt Włocławek. Od strony Kopernika za przedsięwzięcia odpowiedzialna była Anna Wapińska – nauczycielka języka polskiego. Kopernik przygotował się do debaty profesjonalnie – przeprowadzono wśród uczniów ankietę, podsumowująca XX lat nowej Polski pod wieloma ważnymi względami, m.in. kwestie bezpieczeństwa, wpływ zmian ustrojowych na rozwój Włocławka, dostępność do kultury w naszym mieście, ofertę szkolnictwa wyższego dla młodych włocławian oraz otwartość władz samorządowych na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Z ankiety wynika jednoznacznie, że włocławianie nie są zadowoleni z marginalizacji naszego miasta i relacji władza-obywatel w przestrzeni publicznej.

Mówcy przedstawiając swój udział w przekształcaniu Włocławka podkreślali uwarunkowania płynące z całego procesu zmian, które niosła ze sobą reforma państwa przechodzącego od gospodarki socjalistycznej do ustroju w pełni demokratycznego opartego na własności prywatnej. Dariusz Borysow przedstawił trudności wynikające z komunalizacji majątku narodowego – przedsiębiorstw, które przestawały być państwowe, by stać się własnością samorządu lokalnego lub ulec prywatyzacji. Krzysztof Grządziel krytycznie ocenił minione 20 lat przeobrażeń, podkreślając znaczny wzrost bezrobocia, biedę oraz przypadkowość i częstą niekompetencję wybieranych radnych. Ość istotnym elementem dyskusji były wadliwe ustawy, które pozwalają np. rządzić miastem prezydentowi mimo braku absolutorium.

Marszałek Ewa Kierkowska wskazywała na samoorganizację społeczeństwa, które musi nauczyć się aktywności obywatelskiej i brania odpowiedzialności za swoje państwo, województwo, powiat, gminę. Wszyscy zgodnie podkreślili, że demokracja w wielu przypadkach funkcjonuje wadliwie i pozwala na złe praktyki, ale póki co jest najlepszym systemem społeczno-politycznym i nic lepszego nikt na razie nie wymyślił.

Dyrektor Kopernika Krzysztof Rutkowski zachęcał młodzież do udziału w życiu miasta, przez angażowanie się w szeroki wachlarz przedsięwzięć proponowanych przez instytucje miejskie, ale również do tworzenia własnych obszarów aktywności.

Uczestniczący w debacie Mariusz Sieraczkiewicz – Sekretarz Zarządu Projektu Włocławek wskazywał na potrzebę dialogu i sprawnej komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych opcji politycznych, gdyż tylko rozwiązania wypracowane w kompromisie mają szansę na sprawną realizację. Samo fakt organizowania spotkań, w których udział biorą osoby publiczne reprezentujące różne partie i środowiska jest swoistym znakiem czasu – Polacy zaczęli ze sobą rozmawiać.

Debatę zakończyła projekcja sondy ulicznej. Pytani mieszkańcy Włocławka wyrazili w niej swoje obawy i troski, lecz jednocześnie stwierdzili, że rozwój Włocławka pozwala mieć nadzieję, że będzie lepiej, że zmiany systemowe były nieodzowne, a to jak będzie wyglądał Włocławek zależy w ogromnej mierze od nas samych.

Podsumowując spotkanie młodzieży w politykami Krzysztof Grządziel opisując swoją działalność zaapelował – „Róbmy i krytykujmy” – pokazujmy swoim działaniem, że chcemy zmieniać i unowocześniać Włocławek, jednocześnie oceniając tych, którzy również funkcjonują w przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek