Pomiń menu

Włocławek: Monitoring statutów szkół

 

W najbliższych dniach członkowie Młodego Włocławka ruszą z akcją monitorowania statutów szkolnych. Zostanie przeprowadzona diagnoza zgodności najważniejszych dokumentów włocławskich szkół z obowiązującym w Polsce prawem.

Wszystkie wnioski i zastrzeżenia zostaną spisane i przedłożone Rzecznikowi Praw Ucznia oraz Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławka.

Potrzeba zdiagnozowania statutów zrodziła się podczas debaty oświatowej o prawach ucznia. W jej trakcie pojawiło się wiele pytań dotyczących funkcjonowania ucznia w przestrzeni szkolnej i związanych z tym rozwiązań, np. sprawa obuwia zmiennego, zabierania przez nauczycieli telefonów komórkowych uczniom, testów diagnostycznych, sprzątania terenów przyszkolnych i odśnieżania parkingów. Istotną kwestią jest sprawa usprawiedliwiani nieobecności na zajęciach przez uczniów, którzy ukończyli 18 lat. Wojewódzki Rzecznik Praw Ucznia, Andrzej Gralak stwierdził jednoznacznie, że każdy pełnoletni uczeń w świetle obowiązujących w Rzeczypospolitej przepisów takie prawo posiada.

Akcja ta opierając się na Artykule 61 Konstytucji RP posłuży również do promocji instytucji kontroli społecznej, w tym Art. 11b Ustawy o samorządzie gminnym.

Całe przedsięwzięcie będzie odbywało się w ramach akcji: „Masz głos, masz wybór”.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Błażej Pęszyński.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek