Pomiń menu

Mapa problemów społecznych miasta Gdańska

Ankiety służące stworzeniu mapy problemów społecznych mieszkańców gminy Gdańsk zostały przeprowadzone na terenie gminy, wśród jej pełnoletnich mieszkańców. W badaniu udział wzięło 800 ankietowanych.

Z analizy udzielanych odpowiedzi wynika, że 46% ankietowanych uważa, że sytuacja w Gdańsku w ciągu czterech lat, które upłynęły od ostatnich wyborów samorządowych praktycznie się nie zmieniła, natomiast 4% uważa, że zmieniła się na gorsze.

54,4% badanych uważa, że Rada Miasta pracowała dobrze, zaś 2,4%, że bardzo źle.

58,5% jest zdania, że pieniądze, którymi dysponują władze miasta Gdańska, są raczej właściwie wydawane, 5,7%, że zdecydowanie niewłaściwie.

42,2%  ankietowanych uważa, że radni miasta Gdańsk, reprezentują interesy wszystkich mieszkańców miasta.

Wśród rzeczy, które zmieniły się w Gdańsku w ciągu ostatnich czterech lat, najczęściej wymienianymi były: czystość ulic i miejsc publicznych, komunikacja z innymi miastami /miejscowościami, praca urzędów administracji publicznej, praca radnych.

Do największych bolączek Gdańska najczęściej zaliczane były: stan dróg, sytuacja na rynku pracy, sytuacja w służbie zdrowia, komunikacja miejska.

32,5% ankietowanych uważa, że zarobki członków władz samorządowych – radnych, wójtów, burmistrzów, starostów powiatowych, marszałków sejmików wojewódzkich są raczej wysokie, natomiast 31,7% sądzi, że zróżnicowane w zależności od dochodów gminy.

56,3% badanych deklaruje zainteresowanie najbliższymi  wyborami samorządowymi, natomiast 12% nie jest zainteresowanych. 

84,5% ankietowanych ma zamiar wziąć udział w najbliższych wyborach samorządowych, a 47,2% uważa je za raczej ważne dla społeczeństwa.        

54,5% badanych, chce głosować, na kandydatów związanych z obecnymi władzami Gdańska, a 41,5% będzie głosować na kandydatów, na których głosowali w poprzednich wyborach.

W pytaniu otwartym dotyczącym największych problemów Gdańska, ankietowali najczęściej podawali problemy komunikacji miejskiej, oraz trudną sytuację na rynku pracy.

Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "KRATOS"

Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Kratos"