Pomiń menu

Warsztat dla kandydatów do MRM

We wtorek 22 czerwca w Zespole Szkół nr 9 odbyło się szkolenie dla potencjalnych kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta, zorganizowane przez Projekt Włocławek, które prowadził poseł Łukasz Zbonikowski, sekretarz zarządu Projektu Włocławek Mariusz Sieraczkiewicz oraz wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Adrian Pokrywczyński.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania młodych ludzi przez panią dyrektor ZS9 Marię Szparagę. Następnie Mariusz Sieraczkiewicz przedstawił krótko tematykę warsztatu i zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia Młodzieżowej Rady Miasta. Po nim głos przejął poseł Łukasz Zbonikowski, który opowiedział o strukturze samorządu terytorialnego. Przyszli kandydaci otrzymali zadanie, aby wybrać 5 spośród kilkunastu przymiotników, które określają wybory w Polsce. Ćwiczenie to wszyscy wykonali bezbłędnie. Kolejnym punktem było przedstawienie przez Adriana Pokrywczyńskiego ordynacji wyborczej do MRM i zwrócenie uwagi na jej niedoskonałość. Warsztatowicze wspólnie doszli do wniosku, że należy spotkać się w najbliższym czasie z prawnikiem, aby sposób wyboru do MRM był klarowny i oczywisty.

Ostatnim ćwiczeniem jakie dostali kandydaci było to, aby pracując w grupie i korzystając ze statutu MRM, narysowali na kartkach papieru symbole oznaczające cele działania MRM.

Elementem kończącym cały warsztat były pytania uczestników, które wyjaśniły nieścisłości, które posiadali w aspekcie Młodzieżowej Rady Miasta.

W celu ewaluacji spotkania każdy z uczestników dostanie e-mailem ankietę, która po wypełnieniu i odesłaniu posłuży do polepszenia kolejnego warsztatu.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o materiały Fundacji Civis Polonus i Centrum Edukacji. Warsztat jest modułem Inkubatora Inicjatyw Młodzieżowych współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszu Kryzysowego OSI. Warsztat odbywał się w ramach Akcji "Masz głos, masz wybór".

(suerte)

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek