Pomiń menu

Słubice – Pawilon Obywatelski "Twój Głos"

   Inauguracja akcji „Masz głos, masz wybór” odbyła się w Słubicach podczas Miejskiego Święta Hanzy w sobotę 3 lipca. Stowarzyszenie miało swoje stoisko na towarzyszących miejskim uroczystościom Targach Aktywności Społecznej. Na tegorocznych targach, których termin zbiegł się z II turą wyborów prezydenckich członkowie stowarzyszenia zaprezentowali Pawilon Obywatelski „Twój Głos”, a w nim szereg atrakcji. Zobacz zdjęcia: http://www.facebook.com/album.php?aid=28189&id=141917962488814

Hasła zachęcające do udziału w wyborach „Twój Głos może przeważyć szalę” oraz „Twój Głos się liczy…” przedstawione zostały w formie metaforycznej instalacji. Waga szalowa i kuferek na zamek szyfrowy służyły ważeniu i liczeniu głosów. Głosami były ankiety. Jedna z ankiet dotycząca mapy lokalnych problemów stanowiła rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Szkoła Liderów i Fundacji im. Stefana Batorego – „Masz Głos, Masz Wybór”.

 Ankieta ogólnoproblemowa uzupełniona została ankietą szczegółową dotyczącą wybranej dziedziny życia społecznego. Była nią ankieta dotycząca perspektyw integracji mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sporządzona została w polskiej i niemieckiej wersji językowej.

 Wypełnione ankiety, które przeważały szalę lub otwierały zamek w kuferku liczącym głosy, wygrywały nagrody. 

 Wyniki ankiety zostaną zestawione z danymi pochodzącymi z innych źródeł: protokołami zebrań wiejskich, problemami zdefiniowanymi przez Urząd Miasta Słubice podczas tworzenia gminnych dokumentów strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Gminy Słubice na lata 2009-2013, Lokalny Program Rewitalizacji, Programy Rozwoju Wsi Golice, Drzecin i Kunowice, Program Ochrony Środowiska, Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne. Cenne informacje uzyskano również z dokumentów sprawozdawczych Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Wodno – Ściekowych, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Słubice oraz z raportów Policji, Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego o stanie bezpieczeństwa.  

 Pawilon Obywatelski „Twój Głos”jest inicjatywą stowarzyszenia „Twój Głos”, w ramach której odbywać się będą uliczne spotkania z mieszkańcami. Pawilon stanowił będzie mobilne centrum rozwiązywania problemów społecznych i jednocześnie miejsce prowadzenia działań akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.  

Prezes stowarzyszenia „Twój Głos”
Ryszard Potorski

 

 

Twój Głos Słubice