Pomiń menu

Monitoring bazy sportowej we Włocławku

 Młody Włocławek przy poparciu Młodzieżowej Rady Miasta rozpoczął Akcję „Monitoring bazy sportowej włocławskich szkół”. Akcja trwać będzie przez całe wakacje, a jej podsumowanie nastąpi pod koniec września. Młody Włocławek w trosce o bezpieczeństwo młodszych kolegów i rówieśników postanowił wziąć ,,pod lupę’’ jakość boisk szkolnych. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne zostaną sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa  obiektów sportowych. Celem działań będzie podkreślenie wad i zalet infrastruktury sportowej włocławskich szkół. Rozwój fizyczny jest bardzo ważnym dorastania dziecka. Chodzi o to, by pokazać, że młodemu człowiekowi do uprawiania sportu potrzebny jest również komfort psychiczny i estetyczny, a przede wszystkim zapewnienie możliwości bezpiecznego spędzania czasu na boisku czy bieżni.

Każdy kto uczęszczał do szkoły wie jak ważne miejsce zajmuje w niej edukacja fizyczna, a im lepsze są środki i boiska, tym dzieci i młodzież chętniej z nich korzysta. Akcja Młodego Włocławka nie ma na celu wskazania najgorszego i najlepszego, ma pomóc wskazać szkoły, które wymagają natychmiastowej reakcji władz miasta, by ich uczniowie bez obaw mogli korzystać z bazy sportowej.

Członkowie Młodego Włocławka będą fotografować boiska i przydzielać im miejsca w rankingu. Na zdjęciach uwidocznione zostaną rzeczy takie jak: zardzewiałe bramki, popękany asfalt, złamane obręcze, wystające pręty i druty które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu młodych ludzi. Wykonywane będą również zdjęcia boisk i urządzeń, które są w należytym stanie i dobrze służą w rozwoju młodego pokolenia.

– Pragniemy, by rodzice oglądając nasz ranking starali się działać w kierunku polepszenia jakości obiektów sportowych, z których korzystają ich dzieci. – mówi Konrad Szczupakowski, Koordynator Akcji. – Fundusze na odnowę lub wybudowanie nowych boisk można zdobyć składając wnioski w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012’’. Termin składania nowych wniosków kończy się 30 listopada. Stąd nasza inicjatywa. Gorąco apelujemy do rodziców by już we wrześniu, kiedy zostaną ogłoszone wyniki wyszli z inicjatywą po konsultacji z dyrekcją szkoły. Taka działalność pogłębi współpracę i efekt działań na linii szkoła – rodzic i pozwoli na zbliżenie ich w imię słusznej sprawy. Bo przecież wiemy, ze zarówno placówka jaką jest szkoła jak i rodzice powinni mieć na celu jak największe bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

We Włocławku kilka szkół z skorzystało już z możliwości posiadania takich obiektów sportowych,  które cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci w różnym wieku.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek