Pomiń menu

Wizyta studyjna Ukraińców we Włocławku

Dnia 19 lipca, na zaproszenie Młodego Włocławka, do naszego miasta przyjechała delegacja 15 przedstawicieli 15 ukraińskich powiatów. Przyjazd gości zza wschodniej granicy do naszego kraju został zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Stowarzyszenie Dialog Europejski z Ukrainy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Grupę prowadził Piotr Krygiel ze Szkoły Liderów.

Ukraińska delegacja swoją wizytę na Kujawach rozpoczęła od gminy Choceń, po której oprowadzali wójt Roman Nowakowski i sekretarz gminy Agnieszka Świątkowska. Goście po zapoznaniu się z funkcjonowanie gminy odwiedzili budynek gimnazjum, liceum ogólnokształcącego oraz zasadniczej szkoły zawodowej w Choceniu, gdzie obejrzeli nową halę sportową i sale dydaktyczne placówki. Potem było spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Goście z Ukrainy mogli porozmawiać z przedstawicielkami choceńskich kobiet, Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń, prowadzącego szkoły oraz Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Zgłowiączki”.

Wizytę we Włocławku rozpoczęli od uczestnictwa w starcie Projektu „Monitoring bazy sportowej włocławskich szkół”. Udali się na boisku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Promiennej, gdzie Konrad Szczupakowski, koordynator Projektu, oficjalnie go rozpoczął. Przedstawiciele Młodego Włocławka wykonali pierwsze zdjęcia ukazujące stan techniczny urządzeń sportowych. Zdjęcia zostaną umieszczone na Portalu mlodywloclawek.pl Cały Projekt odbywa się w ramach Młodzieżowej Przestrzeni Samorządowej, która jest jednym z modułów tegorocznej Akcji „Masz głos, masz wybór”.

Na miejscu odbyła się również konferencja prasowa. W imieniu ukraińskich gości głos zabrała Olena Shynarovska ze Lwowa.

Kolejnym punktem wizyty gości z Ukrainy, była wizyta w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego oraz spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta, Rafałem Sobolewskim. W Delegaturze zapoznali się z metodami współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. R. Sobolewski przedstawił zakres pomocy oferowanej przez Urząd Marszałkowski – szkolenia, granty, patronaty, wspólne przedsięwzięcia, użyczanie pomieszczeń itp.

Na zakończenie, ok. godziny 16:00 Ukraińcy przybyli do Hotelu Aleksander, gdzie odbyła się debata „Młodzież w życiu publicznym”, w której starły się dwie tezy: młodzież powinna angażować się w działania polityczne funkcjonując w młodzieżówkach partyjnych – tej opcji bronili: Paula Langnerowicz – Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży XVI kadencji; Jarosław Kłosiński – przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Demokraci i Mateusz Czarnowski – przedstawiciel Forum Młodych PiS. Druga teza to: młodzież swoje działania winna jedynie prowadzić w sferze społecznej odmawiając identyfikacji z konkretnymi partiami politycznymi. Tej tezy bronili: Błażej Pęszyński – członek Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego; Rafał Korasiewicz – koordynator Młodego Włocławka i Michał Cieśliński – przewodniczący Projektu Polska, koło Włocławek. Moderatorem debaty był Adrian Pokrywczyński, poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży XVI kadencji, członek Młodego Włocławka.

Przed debatą odbyło się spotkanie z posłem Łukaszem Zbonikowskiem, który wystąpił przed Ukraińcami jak absolwent Szkoły Liderów. W swoim wystąpieniu poseł Zbonikowski przede wszystkim położył nacisk na budowanie poprawnych relacji pomiędzy polityką a NGO. Podkreślił istotną rolę ludzi młodych, którzy są środowiskiem najbardziej zaangażowanych w realizację różnego rodzaju projektów. Po jego wystąpieniu goście z Ukrainy zapoznali się z działaniami Niezależnego Zrzeszenia Sportowego, które przybliżył jego Prezes, radny Włocławka Jarosław Chmielewski.

Po debacie odbyła się prezentacja Młodego Włocławka jako struktury działającej w sferze pozarządowej. Wizyta już zaowocowała – Młody Włocławek po wakacjach przystąpi do rozmów w sprawie wolontariatu europejskiego i wymiany młodzieży ze stroną ukraińską reprezentowaną przez Stowarzyszenie Dialogu Europejskiego.

Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek