Pomiń menu

Gdańsk: Bolączki Osowian, czyli diagnoza problemów lokalnych w 10 odcinkach – odc.II

Gdańsk – Osowa: Drogi wewnętrzne

Drogi i ulice stanowią w naszej dzielnicy problem od początku jej istnienia. Budowanie nowych traktów było przez wiele lat zaniedbywane, a dzielnica wciąż się rozrastała. Sytuacja nienadążania inwestycji drogowych za rozwojem dzielnicy, mimo powstawania wielu ulic, jest nadal aktualna.
Wyróżniamy dwa aspekty tego problemu:

  • brak dróg dojazdowych;

Spójrzmy na mapę naszej dzielnicy, zwracając szczególną uwagę na układ drogowy. Nie stanowi on "otwartej sieci", wiele ulic kończy się ślepo. Pamiętajmy też, że w wielu przypadkach mapa nie odzwierciedla rzeczywistości; tam, gdzie zaplanowana jest nitka drogi, obecnie spotkamy nieprzejezdne pole. Niewątpliwie dalsze poprowadzenie niektórych ulic, np. Zeusa, Koziorożca, stanowiłoby alternatywę dla funkcjonujących już dróg, usprawniłoby komunikację w obrębie osiedla, częściowo odblokowałoby obecnie notorycznie zakorkowane miejsca.

  • zły stan istniejących traktów

Wiele z istniejących ulic nie ma prawidłowej infrastruktury: brakuje kanalizacji deszczowej, "rusztowania", na którym dopiero kładzie się dywanik asfaltu. Ulegają one bardzo często uszkodzeniu. Naprawianie dziur odbywa się już nie tylko po zimie, ale właściwie cały rok.

Następną grupę stanowią drogi tymczasowo wyłożone płytami betonowymi. Jeżeli rzeczywiście miałoby to być rozwiązanie chwilowe, to można je zaakceptować, oczekując rozwiązań docelowych. Istnieje jednak obawa, że będzie ono długotrwałe.

I jeszcze oczywiście trakty gruntowe: latem – kurz, jesienią, wiosną – błoto, zimą – śnieżne zaspy. Aby w ogóle móc dojechać do domu, mieszkańcy często we własnym zakresie utwardzają te drogi np. miałem.

Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że trudno w krótkim czasie nadrobić wieloletnie niedoinwestowanie w tej dziedzinie. Miasto nie skieruje przecież strumienia pieniędzy do Osowy, podjęło się innych, bardzo dużych inwestycji, powstaje wiele nowych dzielnic (szczególnie na południu Gdańska), wymagających doinwestowania. W tej sytuacji ważny staje się wybór priorytetu drogowego dla naszej dzielnicy i lobbowanie za jego jak najszybszą realizacją.

Tak właśnie w poprzednich latach było z ulicą Wodnika, a później z Jednorożca. Należy sobie postawić pytanie o to, która z ulic powinna być następna?

  • Nowy Świat,
  • Koziorożca,
  • Zeusa,
  • Nowa Kielnieńska,
  • a może jeszcze inna.

Obywatelski portal mieszkańców dzielnicy Gdańska www.osowa.com