Pomiń menu

Bolączki Osowian, czyli diagnoza problemów lokalnych w 10 odcinkach – odc.I

Gdańsk – Osowa: Dojechać – wyjechać z osiedla

Od lat największym nieudogodnieniem dla mieszkańców Naszego osiedla jest dojazd do Osowy z innych części Trójmiasta. I choć wielu osowian uznaje go za jeden z niewielu minusów życia w tym miejscu, waga tego problemu jest niestety bardzo duża.

Główną przyczyną utrudnień w komunikacji Osowy z pozostałymi dzielnicami Gdańska (choć także Sopotu i Gdyni) jest wiecznie zakorkowana ul. Spacerowa, która skutecznie blokuje ruch już na ul. Kielnieńskiej, a czasem nawet na prostopadłych do niej uliczkach osiedlowych. Na zatory ul. Spacerowej wpływa wiele czynników, które należałoby uzględnić zbiorczo, by ulżyć osowianom, marnującym miesięcznie dziesiątki godzin na jazdę tą trasą.

Oto te, które uznaliśmy za kluczowe:

1) Najważniejszą przyczyną kilkudziesięciominutowych korków jest bez wątpienia ogromny przyrost liczby mieszkańców Naszego osiedla na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Osowa, która była pierwotnie planowana jako 15-tysięczna dzielnica domków jednorodzinnych i szeregowych, już dziś przerosła prognozowaną liczbę mieszkańców ze względu na intensywną rozbudowę osiedli wielorodzinnych w centralnej i południowej części dzielnicy. Biorąc pod uwagę dynamikę prac developerów oraz fakt, że dotychczas niezagospodarowane tereny osiedla, zostaną wkrótce pokryte kolejną zabudową wielorodzinną, możemy przyjąć, że za kilkanaście lat Osowa może przekroczyć barierę 30 tysięcy mieszkańców. Niestety miejscy urbaniści i drogowcy nie dostosowali infrastruktury drogowej prowadzącej do Naszego osiedla do tak dużego zaludnienia.

2) I tu przechodzimy do kolejnej przyczyny korków, jaką jest sama ul. Spacerowa. Ulica ta wymaga bezwzględnego poszerzenia, bowiem koncepcja podróżowania jednym pasem w każdym kierunku, na tej drodze skończyła się sromotną porażką miejskich planistów. Zatory na ul. Spacerowej zwykle zaczynają się przed godz. 7 rano, a kończą dopiero po godz. 19, a nawet 20, co czyni z tej ulicy jedną z najbardziej zakorkowanych w całym regionie.

3) Samo poszerzenie ul. Spacerowej może jednak okazać się bezskuteczne. A to ze względu na dwa tzw. "wąskie gardła", które znajdują się na początku i końcu jej biegu – tj. w Starej Oliwie oraz na wiadukcie w węźle Osowa i dalej na rondzie przy Castoramie/Black Red White i zjeździe z ul. Kielnieńskiej w ul. Wodnika. W obu przypadkach sygnalizacja świetlna tudzież wzajemnie blokujące się auta generują gigantyczne korki, których nie sposób ominąć. Jeden korek tworzy się z reguły o poranku na wiadukcie nad obwodnicą oraz w Oliwie, drugi natomiast w godzinach popołudniowych przy rondzie. Czy rozwiąże ten problem tzw. "Tunel pod Pachołkiem"?

4) Ilość samochodów stojących w osowskich korkach budzi trwogę. Na ratunek ul. Spacerowej przybywali niejednokrotnie pomysłowi osowianie, którzy proponowali zmniejszenie liczby aut na drodze poprzez podróżowanie jednym pojazdem większej ilości pasażerów (jako przykład podajmy inicjatywę Sąsiad-Taxi). Niestety szczytne idee dotychczas kończyły się niepowodzeniem – nikomu nie udało się "zwalczyć" kierowców samotnie podróżujących swoimi samochodami. Przyczyny tych porażek są przynajmniej dwie. Z jednej strony stopień wzajemnego zaufania społecznego Polaków, który od lat jest najniższy w Europie. Z drugiej zaś nieudolna komunikacja miejska w Naszej dzielnicy. Podróżowanie autobusem jest po prostu nieopłacalne, ponieważ zajmuje zbyt dużo czasu, a przystanki autobusowe w tak rozległym osiedlu, jakim jest Osowa, usytuowane są niekiedy wieleset metrów od domostw potencjalnych klientów komunikacji miejskiej. Alternatywa w postaci drugiej linii SKM jest natomiast wciąż odległa i nieco kosmiczna, stąd trudno stwierdzić czy pozwoli na realne rozładowanie korków na ul. Spacerowej.

Tych przyczyn można by jeszcze mnożyć, bo temat ul. Spacerowej jest prawie tak stary i rozległy jak sama "nowożytna" Osowa. Czy kiedykolwiek doczekamy się czasów, gdy pierwszym skojarzeniem nieżyczliwych Osowej ludzi nie będzie "fatalny dojazd do centrum"?

Więcej na stronie: www.wybory.osowa.com

Obywatelski portal mieszkańców dzielnicy Gdańska www.osowa.com