Pomiń menu

Spotkania w Głogoczowie

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa wspólnie z Biurem Inicjatyw Społecznych z Krakowa od czerwca zorganizowałao 3 spotkania w ramach "Partnerstwo dla Głogoczowa".

Celem tych spotkań jest diagnoza problemów społecznych oraz ocena i analiza możliwości rozwiązania. Stworzono listę potrzeb/problemów oraz ułożono je według pilności i realności rozwiązania.

Na spotkania zapraszani są przedstawiciele organizacji społecznych Głogoczowa, loklalnych władz samorządowych, radni oraz mieszkańcy. Spotkania mają charakter otwarty.

Informacje o spotkaniach na www.glogoczow.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa