Pomiń menu

Gdańsk: Bolączki Osowian, czyli diagnoza problemów lokalnych w 10 odcinkach – odc.IV

Gdańsk – Osowa: Bezpieczeństwo w dzielnicy

Osowa na tle innych dzielnic Gdańska uważana jest za spokojne i bezpieczne osiedle. Dochodzi tutaj do stosunkowo niewielkiej ilości przestępstw czy wykroczeń. Nie znaczy to jednak, że osowianie mają poczucie absolutnego bezpieczeństwa.

  • Plagę dzielnicy stanowią kradzieże. Opinia o zamożności mieszkańców Osowy przyciąga do niej tych, którzy pragną wzbogacić się w nielegalny sposób. Ilość takich wydarzeń wzrasta w niektórych okresach roku, np. przed świętami.
  • W ostatnim czasie niepokojąco wzrasta ilość aktów wandalizmu mienia wspólnego. Minionego lata sprawcy upodobali sobie nowo powstały park przy ulicy Chirona. Wydarzenia te mają miejsce najczęściej pod osłoną nocy. Budzą oburzenie społeczne, gdyż wandale niszczą obiekty, mające służyć dobru wszystkich mieszkańców, podnosić komfort życia i atrakcyjność naszej dzielnicy.
  • Problem stanowią również użytkownicy dróg publicznych, nagminnie łamiący przepisy ruchu drogowego i nie zachowujący kultury jazdy. Przekraczanie dozwolonej prędkości, parkowanie gdzie popadnie, nie liczenie się z potrzebami innych użytkowników, np. pieszych – to główne zarzuty wobec kierowców.
    Z drugiej jednak strony dużym zagrożeniem bywają (zwykle bardzo młodzi) rowerzyści i rolkarze, których obecność na ruchliwych ulicach jest zagrożeniem przede wszystkim dla nich samych. Przyczyną tego stanu jest zapewne zbyt mała ilość ścieżek rowerowych, z których mogliby oni korzystać.
    Nie możemy też zapominać, że ogromna większość dróg jest gruntowa lub tymczasowa wyłożona płytami, bez oświetlenia, chodników, a często nawet poboczy. Sytuacja taka sprawia, że piesi często korzystają z jezdni. Gdy zapadnie zmrok są dla kierowców niewidoczni.

Biorąc pod uwagę statystycznie małą ilość wydarzeń w Osowie, mieszkańcy oczekują zwykle szybkiej interwencji policji w sytuacji zagrożenia. W praktyce okazuje się nie być to takie proste. Osowski komisariat nie jest tylko do naszej dyspozycji. Nasi policjanci nadzorują ogromny rejon, który obejmuje:
– Wysoką,
– Osowę,
– Owczarnię,
– Klukowo,
– Matarnię,
– Barniewice,
– Nowy Świat,
– Firoga,
– Rębiechowo,
– Złota Karczma,
– Bysewo,
– Kokoszki,
– Smęgorzyno,
– Kiełpino Górne,
– Karczemki.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że teren ten nie wypełniają tylko osiedla mieszkaniowe, ale również liczne centra handlowe, które w dużym stopniu absorbują policjantów.

Straż miejska w ocenie wielu osowian jest jeszcze trudniej osiągalna niż policja. Pojawia się tutaj podobny problem – duży rejon, obsługiwany przez jednostkę. Jej siedziba również jest niekorzystna, gdyż mieści się na Żabiance. Braki kadrowe w jednostkach straży miejskiej sprawiają, że niezwykle rzadko gościmy funkcjonariuszy w naszej dzielnicy.

Wydaje się, że uzasadnionym byłoby podzielenie rozległego rejonu na mniejsze jednostki.

W planach jest budowa w Osowie obok gimnazjum kompleksu bezpieczeństwa – komisariatu, jednostki straży pożarnej, punktu ratownictwa medycznego i siedziby straży miejskiej. Realizacja tego zamierzenia zmieniłaby sytuację w Osowie. Jednak mogą to być dość odległe plany, na razie nie jest znany termin ich realizacji.

Obywatelski portal mieszkańców dzielnicy Gdańska www.osowa.com