Pomiń menu

Akcja "Masz głos, masz wybór" w Czarnej Białostockiej

W Czarnej Białostockiej organizatorem akcji jest Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic w tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Obrońców Zwierząt „AS”. Nasze działania rozpoczęliśmy od zdiagnozowanie najważniejszych – według mieszkańców – problemów gminy. Przygotowaliśmy ankietę, w której pytaliśmy, co utrudnia im życie i jakich ułatwień oczekują. Pytaliśmy też o ocenę działań aktualnych władz samorządowych w trakcie kadencji. Wyniki ankiety przedstawimy na debacie podsumowującej V kadencję Rady Miejskiej w dniu 3.XI.2010r z udziałem Burmistrza i Radnych

W prasie lokalnej publikowaliśmy cykl artykułów na temat roli samorządu, zadań własnych gminy i kto może zostać radnym. Proponowaliśmy znalezienie i zachęcenie do startu w wyborach odpowiednich kandydatów. Zależy nam, żeby na listach wyborczych znalazło się więcej "nowych twarzy", więcej osób znanych ze swej działalności na rzecz lokalnej społeczności. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie i przeprowadzenie przedwyborczej debaty o lokalnych problemach z udziałem Burmistrza i Radnych V Kadencji. Do udziału w niej zaprosiliśmy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji oraz Komitety Wyborcze. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania związane z tematami zawartymi w ankiecie. Debata będzie okazją do zainspirowania publicznej dyskusji o tym, w jakiej gminie chcemy mieszkać za lat 20.

Planujemy także debatę z kandydatami na burmistrza w dniu 5.XI.2010r. i działania zachęcające do głosowania z wykorzystaniem plakatów, ulotek i znaczków oraz poprzez spotkania z młodzieżą, która pójdzie do wyborów pierwszy raz.

 

      Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic